Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance

0

Uloga informacionih tehnologija u modernom biznisu prolazi kroz velike promene. Kompanije se trenutno suočavaju sa eksponencijalnim rastom količine podataka koje moraju da obrađuju i u isto vreme da donose kritične odluke u realnom vremenu zasnovane na tim podacima. Podaci sve više moraju da budu dostupni 24×7. Svaki momenat nedostupnosti ili usporenog rada jednostavno nisu prihvatljivi za kritične sisteme. Uzimajući u obzir sve ove faktore, važno je da IT organizacije razvijaju svoje operacije na sistemima koji su skalabilni, robusni i obezbeđuju kontinualnu zaštitu podataka koja obezbeđuje najvišu dostupnost samih podataka. Bilo kakav gubitak podataka, veliki ili mali, neprihvatljiv je za sve veći broj kompanija, njihove visoko kritične sisteme i aplikacije

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.