Okrugli sto: Uticaj naprednih tehnologija na povećanje konkurentnosti turističke privrede Srbije

0

Privredna komora Srbije i Build EnergyTeam – BET pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija RS, organizovale su 8. juna 2017. okrugli sto “Uticaj naprednih tehnologija na povećanje konkurentnosti turističke privrede Srbije”. 

Ovom prilikom izneti su podaci da je turizam treća idustrija u svetu koja generiše 10 % svetskog BDPa i čini 7 % ukupnog svetskog izvoza. Takođe, turistička privreda beleži konstantan godišnji rast od 4-5% i zapošljava svaku 11. osobu u svetu. Evropa je i dalje vodeća svetska turistička destinacija sa 620 miliona dolazaka u 2016. godini, gde najveći rast u broju dolazaka beleži severna Evropa sa 6%, centralna i istočna Evropa sa 4% i i južni Mediteran sa 1%.
Iako se Srbija nalazi u centru turističkog tržišta koje raste, prema Indeksu turističke konkurentnosti (TTCI), naša zemlja zauzima tek 95 mesto od 136 zemlje u svetu, dok je u Evropi na 35. mestu jedino bolje rangirana od Albanije i Moldavije. Stoga, Srbija mora pratiti trendove, jer se turistička industrija nalazi u procesu neprestanih promena. Inovativnost i primena naprednih tehnologija predstavljaju ne samo faktor konkurentnosti, već i faktor opstanka, rasta i razvoja na izuzetno turbulentnom turističkom tržištu. Samo primenom naprednih tehnologija u poslovanju turističkih organizacija doprinosi se kontinuiranom inoviranju turističkih proizvoda, usluga i poslovnih procesa, smanjenju rashoda i rastu profitabilnosti, zaključeno je na skupu.

Share.

About Author

Comments are closed.