Održivo poslovanje kompanije Tetra Pak

0

Kompanija Tetra Pak je objavila svoj 25. Izveštaj o održivom poslovanju, u kom je prikazan napredak koji je ova kompanija ostvarila u oblasti održivosti. Izveštaj je fokusiran na pet međusobno povezanih oblasti: prehrambeni sistemi, cirkularnost, klima, priroda i društvena održivost.

Objavljen na Svetski dan životne sredine Ujedinjenih nacija 5. juna, Izveštaj o održivom poslovanju za fiskalnu 2023. godinu pokazuje smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 20% duž lanca vrednosti i za 47% u sopstvenim operacijama od 2019. godine. To kompaniji Tetra Pak omogućava da realizuje cilj koji podrazumeva dostizanje nulte neto emisije gasova sa efektom staklene bašte u sopstvenim operacijama do 2030. godine, i podržava dugoročnu ambiciju kompanije da zajedno sa dobavljačima, kupcima i drugim zainteresovanim stranama ostvari nultu neto emisiju gasova sa efektom staklene bašte duž celog lanca vrednosti do 2050. godine.

Još jedan značajan korak jeste predstavljanje aseptične višeslojne kartonske ambalaže sa barijerom koja je izrađena na bazi papira, smanjujući tako ugljenični otisak za trećinu (33%)  i obezbeđujući da kompanija bude korak bliže kreiranju najodrživije ambalaže za hranu na svetu. Ova nova ambalaža – prva takva na svetu – rezultat je investicije u vrednosti od 100 miliona evra u istraživanje i razvoj ambalaže tokom 2023. godine, a iste vrednosti investicije na godišnjem nivou planirane su i u narednih pet do deset godina.

„Saradnja širom prehrambene industrije postaje sve važnija kako bi se obezbedila održiva prehrana rastuće populacije. Naše globalno prisustvo i integralna rešenja koja pružamo nam svakodnevno omogućavaju da sarađujemo sa zainteresovanim stranama duž celog lanca vrednosti, od poljoprivrednika i proizvođača hrane, preko dobavljača, do kreatora politika, potrošača i mnogih drugih. Svesni smo odgovornosti koja proizilazi iz ove uloge. Ostajemo posvećeni našoj ulozi u transformaciji svetskih prehrambenih sistema, kako bismo osigurali da budu bezbedniji, otporniji i održiviji”, rekao je Adolfo Orive, predsednik i generalni direktor kompanije Tetra Pak.  

Izveštaj o održivom poslovanju za 2023. godinu kompanije Tetra Pak dodatno istriče rezultate koje je kompanija ostvarila u toku prethodne godine, kao i njene kontinuirane inicijative kada je reč o zaštiti hrane, ljudi i planete. One uključuju: proširenje Programa školske ishrane (kompanija je pomogla 64 miliona dece u 49 zemalja da dobiju pristup mleku i drugim hranljivim napicima kroz Programe školske ishrane), unapređenje reciklaže (količina sakupljene i ambalaže poslate na reciklažu je na globalnom nivou porasla za 7% u poređenju sa 2022. godinom. Pored toga, količina polyAl materijala poslatog na reciklažu je porasla za 14%), ponovno dobijanje priznanja za Liderstvo u korporativnoj transparentnosti i performansama (osmu godinu zaredom, kompanija Tetra Pak je uključena na A listu organizacije CDP Forests. Osim toga, kompanija je dobila A. rejting u oblasti bezbednosti vode, iako je ovo prva godina u kojoj je izveštavano u ovoj oblasti), aktivnu implementaciju Vodećih principa UN o poslovanju i ljudskim pravima.

Pored navedenih globalnih inicijativa i rezultata, u kompaniji Tetra Pak sa ponosom ističu i projekte koji su sprovedeni u Srbiji. Posebno ističu podršku projektu pametnog sakupljanja ambalažnog otpada u Zrenjaninu, koji je uspešno sproveden prethodne godine i čiji cilj je bio da dokaže da je sveobuhvatni sistem za odlaganje otpada koji bi bio baziran na pametnim mašinama održivo rešenje koje se može primeniti i u drugim gradovima i opštinama u Srbiji.

Ceo izveštaj za 2023. godinu možete pogledati ovde.

Share.

About Author

Comments are closed.