Ingram Micro Trening centra Beograd u februaru 2023.

0

Trening centar Beograd kompanije Ingram Micro započeo je radno i nastupajuću godinu, pa svi oni koji žele da nadograde svoje znanje koje mogu odmah primeniti i da uzmu sertifikat nekog od poslovnih giganta kao što su IBM, Oracle, Check Point, Veritas, Veeam, VMware ili Kaspersky, imaju priliku da to urade već na nekoj od narednih obuka. U februaru Trening centar organizuje kurseve Cisco Viptela SD-WAN, Veeam Availability Suite v11: Configuration and Management, Check Point Cyber Security Administrator (CCSA), PMI – Project Management Professional, Kaspersky Endpoint Security and Management, Veeam Backup & Replication V11: Architecture and Design i Microsoft Power Automate for End Users (55268 AC).

Cisco Viptela SD-WAN

Petodnevni kurs implementacije Cisco SD-WAN rešenja, koji će biti organizovan od 13. do 17. februara 2023. godine, koncipiran je tako da obuči polaznike da dizajniraju, primene, konfigurišu i upravljaju Cisco Software-Defined WAN (SD-WAN) rešenjem u velikoj mreži uživo, uključujući i to kako da migriraju sa starog WAN-a na SD-WAN.

Polaznici će biti u prilici da nauče najbolje prakse konfigurisanja protokola rutiranja u data centru i ogranku, kao i kako implementirati napredne smernice za kontrolu, podatke i svesnost o aplikacijama.

Kurs takođe pokriva opcije SD-WAN primenei migracije, postavljanje kontrolera, način primene WAN Edge uređaja i konfigurisanje Direct Internet Access (DIA) breakouta.

Obuka ispituje različite dostupne Cisco SD-WAN sigurnosne opcije, kao što su firewall preduzeća „svestan“ aplikacija, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Cisco Advanced Malware Protection (AMP), Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) proxy i Cisco Umbrella Secure Internet Gateway (SIG).

Laboratorijsko okruženje kursa je izgrađeno korišćenjem Cisco vEdge Cloud rutera i Cisco SD-WAN 20.3 koda.

Ovaj kurs pomaže polaznicima da se pripreme za polaganje ispita Implementing Cisco SD-WAN Solutions (300-415 ENSDWI) koji je deo CCNP Enterprise sertifikacije.

Veeam Availability Suite v11: Configuration and Management

Ova kurs, koji će biti organizovan od 20. do 22. februara, predstavlja trodnevni tehnički duboki zaron u tematiku, fokusiran na podučavanje IT profesionalaca veštinama potrebnim za konfigurisanje, upravljanje i podržavanje Veeam Availability Suite v11 rešenja.

Uz obimne praktične laboratorije, predavanja omogućavaju administratorima i inženjerima da efikasno upravljaju podacima u tehničkom i poslovnom okruženju koje se stalno menja, donoseći opipljivu korist preduzećima u digitalnom svetu.

Kurs je namenjen osobama odgovornim za konfigurisanje, upravljanje ili podršku Veeam Availability Suite v11 okruženja, a polaznici treba da budu iskusni stručnjaci sa solidnim znanjem o serverima, storidžu, umrežavanju i virtuelizaciji.  

Nakon završenog kursa polaznici će biti u stanju da:

 • opišu scenario korišćenja Veeam Availability Suite komponenti i relevantnost za njihovo okruženje
 • efikasno upravljaju dostupnošću podataka na licu mesta, u cloudu i hibridnim okruženjima
 • obezbede ispunjavanje Recovery Time Objectives (RTOs) i Recovery Point Objectives (RPOs)
 • konfigurišu Veeam Availability Suite da bi obezbedili efikasnu zaštitu podataka
 • prilagode se rastućim tehničkim i poslovnim potrebama organizacije za zaštitom podataka
 • osiguraju da oporavak bude moguć, efikasan, efektan, bezbedan i u skladu sa poslovnim zahtevima
 • obezbede vidljivost resursa poslovnih podataka, izveštaja i dašborda radi praćenja performansi i rizika

Završavanjem ovog kursa ispunjava se preduslov za polaganje ispita Veeam Certified Engineer (VMCE) 2021.

Check Point Cyber Security Administrator (CCSA)

Check Point Cyber Security Administrator (CCSA) je trodnevni trening namenjen tehničkim licima i obuhvata instalaciju, postavljanje i upravljajnje Check Point softverskim rešenjima. Cilj kursa, koji će biti upriličen od 20. do 22. februara, je postizanje razumevanja osnovnih pojmova i sticanje veština neophodnih za konfiguraciju Check Point Firewalla i Check Point Managementa.

Preduslovi za pohađanje ovog kursa su posedovanje osnovnog znanja o TCP/IP i poznavanje osnova Windowsa i UNIX-a, mrežnih servisa i korišćenje interneta.

Program kursa pokriva:

 • razumevanje koncepta Firewalla i razumevanje mehanizama koji se koriste za kontrolu protoka saobraćaja
 • opisivanje najvažnijih elemenata Check Point Unified Security Management Arhitekture
 • prepoznavanje odlika, funkcija i alata SmartConsole
 • razumevanje primene Check Point rešenja
 • opisivanje osnovnih funkcija Gaiae
 • opisivanje osnovnih elemenata Security Polise
 • razumevanje inspekcije saobraćaja Unified Security Polise
 • ulogu Administratora u kreiranju Management Polisa
 • backup tehnike
 • koncepte Layer Polisa
 • prepoznavanje i razumevanje Check Point bezbedonosnih rešenja i proizvoda, i kako rade da bi zaštitili mrežu
 • licenciranja Check Point rešenja

– korišćenje alata dizajniranih za nadgledanje podataka, pronalaženje pretnji i poboljšanje performansi

– korišćenje alata dizajniranih za brz odgovor i efikasne promene na Firewallu, tunelima, udaljenim korisnicima, protoku saobraćaja i drugim aktivnostima

– razumevanje Site-to-Site i Remote Access VPN-a

– analize i tumačenje VPN saobraćaja

– definisanje Korisnika i Grupe Korisnika

– upravljanje pristupom svih Korisnika

– osnove ClusterXL tehnologije i prednosti korišćenja

– periodičnu Administraciju

Program obuke realizuje se kroz niz pažljivo osmišljenih tema (Uvod u Check Point tehnologiju, Kreiranje polisa – ACL, Policy layers, Check Point bezbednosna rešenja i licenciranje, Monitoring saobraćaja, VPN, Upravljanje pristupom korisnika, Rad sa ClusterXL-om, Praktična implementacija), koji je upotpunjen sadržajnim laboratorijskim vežbama.

Zainteresovani za ovaj kurs više informacija mogu dobiti putem kontakata trening-serbia@ingrammicro.com i Checkpoint-Serbia@ingrammicro.com.

PMI – Project Management Professional

„Nikad nije bilo važnije da radite na sopstvenom usavršavanju nego danas, u ovom brzom i turbulentnom svetu. Veoma često potvrda stručnosti u vidu sertifikata, znatno utiče na mogućnosti napredovanja i poboljšanja finansijske situacije. Zato je vreme za neke promene“, podsećaju stručnjaci kompanije Ingram Micro, skrećući pažnju na obuku za upravljanje projektima po PMI metodologiji, koja je od izuzetnog značaja za one koji rade na projektima ili su uključeni u njihovu podršku u bilo kojoj industrijskoj oblasti.

PMP (Project Management Professional) je međunarodno priznata profesionalna kvalifikacija u oblasti upravljanja projektima. Izdaje je Project Management Institute – PMI, a da bi se do sertifikacija došlo, neophodno je da ispunite određene uslove. Jedan je svakako i 35 sati zvanične obuke iz Upravljanja projektima.

Na petodnevnom treningu Upravljanje projektima po PMI metodologiji (koji se održava od 20. do 24. februara) dobićete odgovore koji su vam potrebni da bi bili osposobljeni za iniciranje, planiranje, realizaciju, praćenje i kontrolu projekta. Nakon treninga moći ćete da se akreditujete za PMI PMP ili CAPM akreditaciju koja vam može otvoriti vrata ka profesionalnoj karijeri i poslovnom napredovanju na domaćem i inostranom tržištu.

Kaspersky Endpoint Security and Management

Trening za koji su u Ingram Microu odvojili 23. i 24. februar 2023. godine priprema polaznike za polaganje sertifikacije 002.11.1.

Kurs obuhvata osnove od instalacije do podešavanja i upravljanja Kaspersky Endpoint Securitya.

Podešavanja polisa i zadataka u Security Centru za Kaspersky Endpoint pokriveni su kroz praktične primere, a polaznicima se prenose trenutne empirijske vrednosti „od prakse do prakse“.  

Po završetku kursa, polaznici će znati kako da planiraju, implementiraju i upravljaju bezbednosnim izazovima koji ih očekuju u mreži. Polaznicima su obezbeđeni alati koji mogu biti veoma korisni za dijagnostiku.

Preduslov za pohađanje ovog kursa je osnovno poznavanje Windows operativnog sistema i IT Securitya.

Kurs je namenjen isključivo klijentima i partnerima koji žele da imaju sertifikaciju ili resertifikaciju za KL 002.11.1.

Sveobuhvatan program kursa podeljen je u nekoliko celina (Instalacija, Upravljanje zaštitom, Kontrola, Održavanje), a dopunjavaju ga brojne laboratorijske vežbe (instalacija Kaspersky Security Centra, instalacija Kaspersky Endpoint Securitya, instalacija Kaspersky Endpoint Security za Windows na mobilnom telefonu, kreiranje i upravljanje strukturom kompjutera,  konfigurisanje Anti-Virus fajla, konfigurisanje zadataka za pretragu virusa, konfigurisanje izuzetaka za foldere, konfigurisanje izuzetaka za Web Anti-Virus, konfigurisanje Mail Anti-Virusa, konfigurisanje Network Attack Blockera, konfigurisanje zaštite protiv ransomwarea, konfigurisanje firewalla za kompjutere van kancelarije, konfigurisanje izuzetaka od Self-Defensea, konfigurisanje zaštitnih lozinki za Kaspersky Endpoint Security, konfigurisanje kontrole pokretanja aplikacija, blokada pokretanja programa na mreži, odbijanje pristupa USB Flasheva, podešavanje dozvola za prenosne medije, konfigurisanje Web Controle, konfigurisanje dashboarda, konfigurisanje pomoćnih alata, prikupljanje tragova, Backup i Restore u Kaspersky Security Centru).

Veeam Backup & Replication V11: Architecture and Design

Dvodnevni kurs Veeam Backup & Replication v11: Architecture and Design, planiran za period od 27. do 29. februara, fokusiran je na podučavanje IT profesionalaca kako da efikasno projektuju Veeam rešenje kroz postizanje tehničke izvrsnosti prateći Veeam Architecture Metodologiju koju koriste i arhitekti Veeamovih sopstvenih rešenja.  

Tokom cela dva dana polaznici će istraživati ciljeve prikupljanja zahteva i procene infrastrukture i koristiti te informacije za dizajniranje Veeam rešenja u okviru timskih vežbi. Polaznici će takođe analizirati razmatranja prilikom pretvaranja logičkog dizajna u fizički dizajn i opisati obaveze prema implementacionom timu koji će implementirati taj dizajn. Ostale pokrivene teme će uključivati uticaj bezbednosti, upravljanja i validacije prilikom projektovanja Veeam rešenja i to kako ih ugraditi u celokupni dizajn.

Polaznici kursa treba da očekuju da će doprineti timskim vežbama, predstaviti dizajn i braniti donošenje odluka.

Cilj kursa je da, u idealnom slučaju, polaznici dobiju veliko komercijalno iskustvo sa Veeamom i široku sferu tehničkog znanja o serverima, storidžu, mrežama, virtuelizaciji i cloud okruženjima.  

Nakon završetka ovog kursa polaznici bi trebalo da budu kadri da dizajniraju i projektuju Veeam rešenje u stvarnom okruženju, opišu najbolje prakse, ocenu i postojeću infrastrukturu i procene poslovne/projektne zahteve, identifikuju relevantne infrastrukturne metrike i izvrše određivanje veličine komponenti (storidž, CPU, memorija), da obezbede smernice za implementaciju i testiranje u skladu sa duzajnom, kao i da rešavaju izazove dizajna i bolne tačke na inovativan način, usklađujući odgovarajuće Veeam Backup & Replication funkcionalnosti sa zahtevima.

Microsoft Power Automate for End Users (55268 AC)

Ovaj jednodevni kurs, namenjen polaznicima koji već koriste Office 365 i žele da optimizuju svoje postojeće poslovne procese, kao i da dizajniraju nove, biće održan 23. februara.

Na kursu se prezentuje Microsoft Power Automate od početka do kraja na zanimljiv i praktičan način. Power Automate je raznorodan proizvod koji poslovne procese pretvara u automatizovane, dosledne i vizuelne tokove posla. Dizajniran je tako da utka različite proizvode u Office 365, kao i da se poveže sa drugim lokalnim i veb rešenjima.

Iako za njegovo pohađanje nije potrebno predznanje, odnosno prethodno iskustvo sa Power Automateom, ovaj kurs ima za cilj da polaznicima da samopouzdanje da izaberu prave radnje i logiku toka posla za njihove poslovne procese.

Sadržajan kurs podeljen je u šest modula: Uvod u Power Automate (šta je Microsoft Power Automate, prednosti automatizacije, kako doći do Power Automatea), Početak rada sa Power Automateom (korišćenje šablona Power Automatea, navigacija u Power Automateu, uređivanje Power Automatea, objavite i pokrenite Power Automate flow, isključite ili izbrišite Power Automate flow), Logika Power Automatea (dodavanje uslova, dizajniranje switcheva, korišćenje apply to each, konfigurisanje do until logike, dodavanje opsega), Integracija (standardni i premium konektori, povezivanje sa web uslugama, korišćenje Power Automatea sa lokalnim podacima), Mobilna aplikacija (preuzimanje mobilne aplikacije, prijavljivanje i upravljanje nalogom, izgradnja i upravljanje Power Automate flowova, kreiranje dugmadi, feedovi i odobrenja) i Administracija i održavanje (održavanje Power Automate flowa, pregled istorije i analitike, deljenje Power Automate flowa, izvoz i uvoz Power Automate flowa, Office 365 administracija za Power Automate okruženja, smernice za podatke, integracija podataka).

Kontakt

Više informacija o navedenim obukama zainteresovani mogu da dobiju od Ingram Micro tima putem e-maila trening-serbia@ingrammicro.com ili telefona 381 64 822 7568.

Share.

About Author

Comments are closed.