Nove opcije za automatizaciju za seriju imagePRESS C10010VP

0

Canon Europe predstavlja dve nove napredne opcije za automatizaciju – Sensing Unit i Inspection Unit – za digitalnu štamparsku mašinu u boji serije imagePRESS C10010VP. Puštanje ovih jedinica u prodaju pruža dodatnu podršku klijentima u okruženjima štamparske produkcije kako bi dosledno postizali najkvalitetniji odštampani materijal, za manje vremena i bez ručne intervencije operatera.

Povećavajući vremensku efikasnost time što uklanja potrebu za ručnom kalibracijom, novi modul Sensing Unit nadgleda registraciju od napred ka nazad i tonalitet boja pre i tokom štampanja, automatski ih podešavajući u letu da bi osigurao doslednost sa postavkama zadatka, od prvog do poslednjeg lista. Ovo podešavanje u realnom vremenu, sa referencom na odštampani medij, dodaje na visok nivo kontrole boja na remenu za prenos slike koji pruža Multi D.A.T tehnologija, što je standardna karakteristika serije imagePRESS C10010VP.

Klijentima koji žele da eliminišu ručnu inspekciju prema određenim kriterijumima, novi modul Inspection Unit pruža značajnu mogućnost za automatizaciju. Uređaj pregleda svaku odštampanu stranicu u potrazi za problemima poput izobličenja, a identifikuje i nedostatke poput pruga ili prljavštine na mediju. Klijenti mogu da odaberu odbacivanje i automatsko ponovno štampanje neispravnih stranica, kako bi dobili savršen otisak bez ugrožavanja produktivnosti. Alternativno, neispravne stranice mogu da se odbace bez ponovnog štampanja ili operater može jednostavno da dobije evidenciju stranica koje nisu u skladu s unapred postavljenim merilima kvaliteta.

Inspection Unit može da uoči nedostatke čak do prečnika od 0,2 mm bez uticanja na produktivnost, a nivoi osetljivosti mogu da se prilagode specifičnim potrebama svakog posla. Operater može da definiše do 64 zone na svakoj stranici koje će se proveravati prema kriterijumima inspekcije, a svaka od njih sa devet mogućih nivoa osetljivosti.  Na primer, viši standard kvaliteta je moguće postaviti za logotipe kompanije, kritične slike proizvoda i ljudska lica, uz manje strogu kontrolu za pozadinske slike.

Ova dva nova modula za automatizaciju mogu da se odaberu pojedinačno ili u kombinaciji i kompatibilni su sa postojećim mašinama serije C10010VP. S oba može da se upravlja pomoću PRISMAsync ili Fiery kontrolera.

Za više informacija o ovim novopredstavljenim naprednim opcijama za automatizaciju za seriju imagePRESS C10010VP posetite https://www.canon.rs/business-printers-and-faxes/imagepress-c10010vp-series/advanced-automation-modules/

Share.

About Author

Comments are closed.