Najava: Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji

0

Ove godine Najbolja tehnološka inovacija obeležava punih 20 godina od organizovanja prvog takmičenja. Takmičenje promoviše preduzetnički način razmišljanja i ponašanja tako što učesnicima daje finansijsku i edukativnu podršku.

Do sada su dodeljene nagrade u vrednosti od 117.550 miliona dinara, osnovano je preko 88 preduzeća, učestvovalo je 3.479 timova, održano je 506 treninga i obuka koje je pohađalo preko 11.000 ljudi – istraživača, visokotehnoloških kompanija, studenata, inovatora. Napisano je skoro od 1.300 biznis i marketing planova, poslovnih modela, angažovano je 384 recenzenta.

I ove godine traži se inovacija. Najbolja u Srbiji! Nagradni fond je 6 miliona dinara. Prijave su zvanično otvorene, a Takmičenje se realizuje u tri kategorije. Za inovativne ideje srednjoškolskih i studentskih timova rok za prijavu je 30. mart, dok je za Realizovane inovacije i Inovativno selo rok 5. maj. 2024. godine.

Učešće na Takmičenju, osim nagrada, svim takmičarima obezbeđuje besplatnu stručnu pomoć u vidu edukacije kroz treninge i konsalting. Zatim, besplatnu medijsku podršku, kao i kontinuirano praćenje i pomoć u godinama koje slede nakon završenog učešća na Takmičenju. Sve potrebne informacije i dokumentacija za prijavu možete pronaći na veb sajtu.

Kategorije

Srednjoškolski i studentskih timovi – timovi sastavljeni od najmanje tri člana uz imenovanje svog predstavnika sa idejom koja treba da predstavlja unapređenje u odnosu na postojeća, opšte poznata rešenja. Srednjoškolski timovi imaju podršku mentora.

Realizovane inovacije – timovi koji poseduju gotov prototip spreman za tržište, imaju izgrađeno potrojenje za proizvodnju ili se sa inovacijom već nalaze na tržištu, mogu se prijaviti u ovoj kategoriji.  Minimalan preduslov je postojanje funkcionalnog prototipa. Sve više od toga, poput serijske proizvodnje je dodatna prednost.

Inovativno selo – timovi, koje čine predstavnici, mogu se takmičiti u ovoj kategoriji. Inovativno selo je predviđeno za timove kod kojih je bar jedan član tima predstavnik udruženja, preduzeća ili gazdinstva registrovano.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća na NTI imaju isključivo timovi sastavljeni od najmanje tri člana, koji mogu biti fizička ili pravna lica u kategoriji Realizovane inovacije. Pravo učešća na Takmičenju u kategoriji Inovativno selo imaju timovi sastavljeni od najmanje tri predstavnika istog ili različitih sela (mesnih zajednica), i to fizičkih i/ili pravnih lica. Članovi tima trebaju da imaju prebivalište na teritoriji sela, a pravna lica sedište. Svako selo može biti predstavljeno sa više timova.

Preporuka prilikom formiranja timova, nezavisno od kategorije u kojoj se takmiče, je da tim ne uključuje samo članove koji poznaju tehnički deo inovacija, već i osobe koje imaju određena znanja o ekonomskom delu projekta. Ovo je važno jer se značajan deo zadataka odnosi na kreiranje poslovne strategije.

Prijavljivanje

Sve prijave podrazumevaju onlajn popunjavanje elektronskog formulara u pripadajućoj kategoriji putem veb sajta www.inovacija.org. Prijave za srednjoškolske i studentske timove otvorene su do 30. marta, a za realizovane inovacije i inovativno selo do 5. maja.

Share.

About Author

Comments are closed.