Menadžment u zdravstvu: Za zdravlje treba mnogo više

0

Pripremio: Darko Bogojević

Zdravstvo i stanje u njemu sve češće je pod udarom kritike laičke javnosti, ali i predmet analize stručne. Iz svega toga polako ali sigurno kristališe se stav o osnovnom uzroku mnogih problema, koji od strane uglednih analitičara biva definisan kao – nedostatak sistema. “Pametno” rešenje, slažu se stručnjaci, podrazumeva bolju povezanost, kvalitetne informacije i komunikaciju, kao i mogućnost brze i detaljne analize. Pozitivan i podsticajan primer mogle bi da budu organizacije u oblastima zdravstvene zaštite i nauke o živim sistemima (bionauke) koje koriste analitiku za rešavanje kompleksnih poslovnih situacija, a koje opisuje Paul S. Coggin, glavni konsultant u Advanced Analytics Centru za poslovne prednosti, u svom radu objavljenom na Internetu u decembru 2011.

Rastuća svest o zdravstvu u društvima širom sveta i uspon mnogih ekonomija u razvoju,otvorili su nove mogućnosti i prilike organizacijama koje posluju u domenu zdravstva i nauke o živim sistemima (tzv. HLS organizacije). Coggin  konstatuje da na prirodu ovog rasta utiču ključni faktori među kojima su (1) politički i pritisak javnosti na obveznike i dobavljače zdravstvenih usluga da na konkretan način, opipljivim rezultatima doprinesu oblasti zdravstvene zaštite i smanje troškove zdravstvene nege, (2) isticanje rokova  važenja patentnih prava i povećana potreba za inovacijama, (3) promene u regulativi koje se odražavaju na interakciju između medicinskih ustanova/firmi i pacijenata, dobavljača i obveznika koji plaćaju usluge zdravstvene zaštite, (4) promene pojavne forme konkurentnosti, unapređenja u IT i medicinskoj komunikaciji, (5) pojava specijalizovanih lekova i terapija, (6) porast forme medicinske nege u kojoj je pacijent u središtu usluge, (7) globalna rasprostranjenost i mogućnost dobijanja medicinske usluge, globalni klijenti i obveznici, i (8) ublažavanje odgovornosti u svetlu potrebe da se obezbedi usaglašenost sa višestranim dimenzijama mnogobrojnih korisnika.

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

 

Share.

About Author

Comments are closed.