Međunarodna alijansa za sećanje na holokaust pohvalila Vladu i Skupštinu za usvajanje Zakona o „Starom Sajmištu“

0

Povodom usvajanja Zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište”, Međunarodna alijansa za sećanje na holokaust (IHRA) pohvalila je Vladu i Narodnu skupštinu i njihove napore da se očuva sećanje na pripadnike srpske, jevrejske i romske zajednice koji su ubijeni na Starom Sajmištu.

Ambasador Žorž Santer (Georges Santer), predsedavajući Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust (IHRA), u izjavi dostavljenoj medijima naglasio je da građani Srbije zaslužuju da imaju autentičan lokalitet u znak sećanja na zločine Holokausta, kao što su Staro Sajmište i Topovske šupe.

Izjava u celosti: „Međunarodna alijansa za sećanje na holokaust (IHRA) pohvaljuje Vladu Srbije i Narodnu skupštinu, koja je izglasala Zakon bez glasova protiv, na naporima da se očuva sećanje na pripadnike srpske, jevrejske i romske zajednice koji su ubijeni na Starom Sajmištu. Mesta sećanja imaju ključnu ulogu u obrazovanju današnjih i budućih generacija o istorijskim činjenicama i razlozima koji su doveli do Holokausta, a istovremeno i služe da očuvaju sećanje na stradale i preživele. Građani Srbije zaslužuju da imaju autentičan lokalitet u znak sećanja na zločine Holokausta. Istovremeno, očuvanje lokaliteta, kao što su Staro Sajmište i Topovske šupe, obaveza je  dužnost država članica Međunarodne alijanse. IHRA i njeni stručnjaci nastaviće da podržavaju Srbiju savetima i ekspertizom tokom implementacije Zakona“.

Ambasador Žorž Santer (Georges Santer), predsedavajući Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust (IHRA), predvodio je u septembru 2019. godine zvaničnu posetu Starom sajmištu i Topovskim Šupama u Beogradu i održao zvanične sastanke sa visokim zvaničnicima Vlade i gradonačelnikom Beograda, tražeći tada da Vlada Srbije ubrza planove i objavi vremenski okvir za očuvanje mesta holokausta na Starom sajmištu i Topovskim šupama.

IHRA je međuvladino telo čija je svrha da ujedini vlade i stručnjake radi jačanja, unapređenja i promocije sećanja, istraživanja i učenja o holokaustu, kako bi podržali obaveze iz Stokholmske Deklaracije iz 2000. godine. Prateći preporuke sa plenarnog zasedanja IHRA-e 2015. godine, IHRA je usmerila svoje napore na očuvanje mesta koja se vezuju za holokaust u svim zemljama članicama i šire.

Share.

About Author

Comments are closed.