Mašinsko učenje i veštačka inteligencija u proceni prinosa poljoprivredne proizvodnje

0

Značaj poljoprivredne proizvodnje kao delatnosti koja neposredno utiče na životni standard izuzetno je veliki. Zato je bitno da vlasnici poljoprivrednih dobara i agronomi imaju alat koji bi im pomogao da na efektivan način planiraju, organizuju i upravljaju poljoprivrednom proizvodnjom uz istovremeno povećanje prinosa, ukupnih prihoda i smanjenje operativnih troškova. Upravo to im obezbeđuje AgroLIFE, rešenje koje, pored ostaog, omogućava  zaposlenima na terenu da u realnom vremenu ažuriraju podatke prema unapred definisanim procedurama sa bilo kog uređaja.

Razvijena od strane kompanije Green soft, članice Telegroup sistema,AgroLIFE aplikacija je bazirana na GIS tehnologiji i sadrži veliki broj modula koji prate kompleksne procese proizvodnje koji se u potpunosti mogu prilagoditi poslovnim procesima svakog pojedinačnog poljoprivrednog preduzeća. U potpunosti je razvijena u Open Source tehnologiji, a proizvođač kao komparativnu prednost ovog rešenja posebno ističe to što sadrži modul za upravljanje finansijskim podacima koji se lako integrišu sa SAP-om i drugim poslovnim aplikacijama u okviru korisničkog informacionog sistema.

Bilo da je reč o homogenoj parceli ili lokacijski distribuiranom zemljištu, softver generiše podatke o ukupnoj površini zemljišta sa kojim kompanija raspolaže, zasadima, planu setve, žetve, neophodnim troškovima goriva, semena…

AgroLife rešenje, ali i Telegroupovo poimanje značaja investiranja u IT u poljoprivredi, pribižio nam je Dušan Rakić,  direktor marketinga Telegroupa.

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.