Marketing na recept

0

Piše: Predrag Milićević

Može li proizvod da „dobije svinjski grip“? Pa, može. A „ptičiji“? Može i taj. Može i zauške i šarlah i boginje i sve one ružne stvari sa visokom temperaturom i latinskim nazivima. I ne samo proizvodi, i čitave kompanije su podložne raznim bolestima… 

Na prvi pogled tako različite struke, medicina i marketing ipak imaju ponešto zajedničko – kad se bolest pojavi, obe praktikuju uobičajeni sled aktivnosti:

  1. Anamneza i pregled, odnosno utvrđivanje činjeničnog stanja
  2. Dijagnoza, odnosno analiza prikupljenih podataka
  3. Terapija, odnosno definisanje marketinške strategije
  4. Lečenje, odnosno realizacija marketinških aktivnosti
  5. Kontrola, odnosno procena efekata preduzetih aktivnosti

I preventiva

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.