Ljudski resursi: Motivacija kroz liderstvo

0

Piše: Phil Geldart

Ključna komponenta liderstva jeste odgovornost da motiviše druge. Međutim, u velikom broju slučajeva lider pretpostavlja da motivacija treba da se sprovodi “kada je potrebno” ili u prethodno utvrđeno vreme. To nije ispravno. Ljudima je potrebna konstantna motivacija da bi se kretali prema cilju.

Ako lideri pružaju reči ohrabrenja, poduke i pozitivnog vođenja, zaposleni je u mogućnosti da ostane fokusiran i da bude svestan vrednosti svog doprinosa. Priroda motivacije je da održava polet. Otuda, kada primetite da polet izostaje, to je jasan znak da je motivacija kao poručena.

Uzimajući u obzir da se motivacija mora sprovoditi redovno, neophodno je primeniti više pristupa kako bi se izbeglo ponavljanje. Postoji pet takvih specifičnih pristupa kojima možete obezbediti motivisanost.

Ponavljanje

Potrebno je često podsećati pojedince na krajnji cilj i na to koliko važnu ulogu oni igraju u njemu.

Proslave

Individualan, grupni ili timski uspeh treba da se proslavi. To je efektivan i zabavan način da se obeleže važni događaji i da se motivišu timovi.

Upoređivanje

Potrebno je uzeti u obzir kako individua i tim rade u odnosu na druge, ne samo u vlastitoj kompaniji, već i u vašem tržišnom segmentu. Kada se poređenje napravi, biće prilika da se uči, da se raste i da se otkrivaju novi načini kako stvari mogu da se rade.

Merenja

Budući da su individue sposobne da prate svoj progres i da vide to što je izmereno, rezultati mogu biti veoma motivišući onda kada se uspeh oslikava u njima. Kada merenja pokazuju nedostatak, sposoban menadžer će iz toga izvući lekciju koja unapređenja mogu biti napravljena.

Validacija

Kada je to moguće, učinite druge svesnim progresa tima ili pojedinaca u njemu. Ovaj način ne samo što služi da motiviše, već isto tako i da edukuje one oko vas čiji lični progres zavisi od rezultata tima.

Veliki deo motivacije uključuje kreativnost. Ponekad je dovoljna reč ili stisak ruke,  a u pojedinim prilikama je potrebna složenija radnja. Tip motivacije koji će se koristiti može varirati, ali osnovni princip iza toga ostaje isti: motivacija drugih zahteva – govoriti istinu, govoriti strastveno i govoriti sa saosećanjem. Snaga motivacije se nikada ne sme potceniti.

Share.

About Author

Comments are closed.