Kontinuirano unapređivanje

0

Piše: Predrag Simonović, Lean Kaizen Business Developer – ASEE

Čuveni monodijalog iz filma Sjećaš li se Dolly Bell „svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem” poslednjih godina se sve češće čuje u menadžment teoriji i praksi razvijenih ekonomija, doduše pod malo modernijim nazivom: Continuous Improvement – CI (Kontinuirano unapređenje).

Filozofija kontinuiranog unapređenja postaje toliko aktuelna da je danas mnogi smatraju jedinim dugoročnim lekom u borbi protiv rastuće neefikasnosti svetske ekonomije.

Kako mu i samo ime kaže, Kontinuirano unapređenje je svakodnevni napor da se unaprede proizvodi i usluge, praveći mala ali konstantna unapređenja procesa. Sa teorijskog aspekta, u osnovi ovog pristupa leži Lean metodologija sa svim svojim alatima (PDCA, 5 S, 5 Why, Kanban, Just in time, Poka Yoke, SMED, Takt time…).

Dakle, lek za neefikasne procese jesu alati Lean metodologije. Rešenje – kupite alate i naučite kako da ih koristite… Da li je baš tako?

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.