Kompanije Stora Enso i Tetra Pak istražuju mogućnost izgradnje linije za recikliranje iskorišćene kartonske ambalaže

0

Kompanije Stora Enso i Tetra Pak udružuju snage kako bi istražile mogućnost izgradnje nove linije za recikliranje i značajno povećale obim reciklaže iskorišćene kartonske ambalaže u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Ova dva partnera pokreću studiju izvodljivosti kojom će biti procenjena mogućnost izgradnje linije za recikliranje velikog kapaciteta za iskorišćenu kartonsku ambalažu (UBC – Used Beverage Cartons) u Ostrołęka fabrici kompanije Stora Enso u Poljskoj. Prema planiranom modelu kompanija Stora Enso će pulpirati i izdvajati vlakna iz iskorišćene kartonske ambalaže u Ostroleka fabrici i koristiti reciklirana vlakna kao sirovinu, dok će kompanija Tetra Pak obezbediti recikliranje i ponovnu upotrebu polimera i aluminijuma koje će obrađivati za to određena partnerska kompanija. Ukoliko se realizuje, godišnji kapacitet nove linije za recikliranje bi mogao da bude 50.000 tona UBC-a. To bi predstavljalo značajno unapređenje kapaciteta za recikliranje kartonske ambalaže na evropskom nivou, čime bi se procenat recikliranja na tržištima Evrope značajno povećao sa današnjih 51%. U prvoj fazi materijal za recikliranje bi dolazio iz upotrebljene kartonske ambalaže u zemljama centralne i istočne Evrope.

“Nova linija bi predstavljala sledeći korak u povećavanju stepena cirkularnosti ambalaže i pomogla povećanju cirkularnosti brendova naših klijenata. Kartonska ambalaža se danas u Evropi reciklira u velikoj meri, a mi želimo da iskoristimo naše znanje o vlaknima i drvnoj građi kako bismo promovisali i ubrzali recikliranje i prikupljanje iskorišćene kartonske ambalaže. U našoj proizvodnji u Ostrołęka fabrici već se koriste reciklirani materijali (OCC). Želimo da dodatno razvijemo sistem za recikliranje koji već dobro funkcioniše i koristimo visokokvalitetna UBC vlakna”, istakao je Marku Luoto, potpredsednik za LPB Aseptic i CUK u kompaniji Stora Enso.

“Saradnja sa našim partnerima na nivou celog lanca vrednosti je naš prioritet  broj jedan u pogledu unapređenja prikupljanja i recikliranja iskorišćene kartonske ambalaže. Uvereni smo da će nam ovo partnerstvo omogućiti da unapredimo evropsku infrastrukturu za recikliranje i dodatno povećamo procenat reciklaže UBC u regionu. Samo kroz sinergiju kao što je ova bićemo u mogućnosti da predvodimo održivu transformaciju poslovanja i dostignemo nisko-ugljeničnu cirkularnu ekonomiju,”, dodao je Gijom Laturet, direktor kompanije Tetra Pak za područje istočne Evrope.

Očekuje se da će studija izvodljivosti biti završena za šest meseci, nakon čega će eventualna odluka o projektu i vremenski okvir biti potvrđeni.

Share.

About Author

Comments are closed.