Kompanije koje koriste AI i IoT prosperiraju više od konkurencije

0

Poslednje istraživanje kompanija IDC i SAS AIoT – How IoT Leaders are Breaking Away otkriva da je najvažniji pokazatelj u ostvarivanju vrednosti Internet of Things (IoT) sistema organizacije zapravo višestruka upotreba veštačke inteligencije (AI).

Čak 90% anketiranih koji su koristili AI u svojim IoT operacijama zapazili su daleko veću efikasnost i profitablinost od očekivane. Istraživanje je takođe pokazalo da su organizacije koje koriste IoT sa AI višestruko konkurentnije od preduzeća koja koriste samo IoT – po poslovnim pokazateljima kao što su produktivnost zaposlenih, inovacije i troškovi poslovanja.

„Na osnovu ovih rezultata vidimo da organizacije koje rade sa IoT podacima shvataju da će im, ako žele da ostvare stvarnu vrednost iz podataka, biti potrebna i AI i analitika“, rekao je Oliver Schabenberger, glavni operativni direktor u SAS. „Mislim da je fer reći da su najuspešnije IoT operacije zapravo AIoT operacije.“

AIoT se definiše kao donošenje odluka uz pomoć AI tehnologija u kombinaciji sa povezanim IoT senzorom, podacima sistema ili podacima o proizvodu. AI tehnologije uključuju duboko učenje, mašinsko učenje, NLP, prepoznavanje glasa i analizu slike.

Poslovni lideri očekuju povećanje prihoda sa AIoT-om

Studija koju su sproveli SAS, Deloitte i Intel, uz istraživanje i analize IDC-a, među 450 poslovnih lidera iz celog sveta o upotrebi IoT i AI tehnologija. Ključna otkrića uključuju:

 • 79% senior lidera uključeno je u odluke IoT projekata, a 92% tih lidera kaže da vrednost AIoT nadmašuje očekivanja.

• 68% kompanija oslanja se na IoT podatke u svakodnevnom donošenju operativnih odluka putem tabela i drugih tehnologija koje ne podrazumevanju veštačku inteligenciju. Samo 12% ispitanika koristi IoT za planiranje, ali kada veštačka inteligencija nastupi – ispitanici koji koriste podatke za svakodnevno planiranje povećavaju se na 31%.

• 34% ispitanika je reklo da je povećani prihod glavni cilj za korišćenje AIoT-a. Zatim sledi poboljšanje mogućnosti za inovaciju (17,5%), ponuda novih digitalnih usluga klijentima (14,3%) i smanjenje operativnih troškova (11,1%).

• Kompanije koje su razvile AIoT mogućnosti beleže bolje rezultate u sprovođenju najvažnijih organizacionih ciljeva, uključujući mogućnost ubrzavanja poslovanja, uvođenja novih digitalnih usluga, poboljšanja produktivnosti zaposlenih i smanjenja troškova. Na primer: kompanije koje koriste IoT podatke da ubrzaju poslovanje bez AI primetile su povećanje od 32%; kompanije koje uključe AI beleže ubrzanje od  53%.

Share.

About Author

Comments are closed.