Kancelariji za IT i eUpravu četiri nagrade za efikasnost i prilagodljivost javne uprave tokom pandemije COVID-19

0

Na održanom svečanom skupu u organizaciji ”ReSPA” i ”OECD/SIGMA”, posvećenom isticanju i promociji najefikasnijih i najinovativnijih odgovora na krizu izazvanu pandemijom COVID-19, koji je održan 6. novembra, međunarodni žiri je dodelio čak četiri od 11 nagrada Kancelariji za IT i eUpravu Vlade Republike Srbije. Kancelarija je dobila dve nagrade u kategoriji Digitalna vlada, a po jednu nagradu u kategorijama Ekonomija i eZdravlje.

U izbor za nagrade ušle su sve institucije Zapadnog Balkana koje su svojom prilagodljivošću i sprovođenjem inovativnih inicijativa efikasno i delotvorno odgovorile na krizu izazvanu koronavirusom, i koje kao takve mogu biti inspiracija drugima u prevazilaženju i ostalih kriznih situacija.

”Kriza uslovljena pandemijom dodatno je ubrzala proces digitalizacije javne uprave u celom svetu, i verujem da je nova normalnost, u kojoj se svi nalazimo, nametnula i nove zadatke. Zahvaljujući projektima digitalizacije javne uprave koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i jasnom cilju koji je Kancelarija za IT i eUpravu postavila ispred sebe odgovor javne uprave u Srbiji bio je brz i fleksibilan. Takođe, pokazali smo da možemo da menjamo svest zaposlenih i javnoj upravi, jer kada fizički kontakt nije više opcija, čak i najveće birokrate u administraciji shvataju da ne postoji alternativa digitalizaciji”, izjavio je doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Jovanović se osvrnuo i na Program širenja znanja iz oblasti digitalne transformacije „Srbija digitalizuje“, jer kako je rekao, regionalna razmena znanja i ideja, ali i regionalno povezivanje i omogućavanje elektronskih usluga unutar regiona, od neprocenjivog je značaja za dalji razvoj svake ekonomije, ali i regiona u celini.

”Digitalno povezivanje naročito dolazi do značaja za vremena pandemije koronavirusa. Republika Srbija je posvećena saradnji sa drugim ekonomijama i sa velikim zadovoljstvom i zalaganjem nastoji da stečeno znanje i iskustvo podeli sa svim zainteresovanim zemljama kroz Program ”Srbija digitalizuje” uspostavljanjem različitih vidova saradnje u cilju širenja znanja i iskustva u oblasti digitalizacije i eUprave.”, dodao je Jovanović. Nagrada za institucije javnih uprava Zapadnog Balkana proistekla je iz želje da se na poseban način istaknu i promovišu one inicijative vlada regiona koje oslikavaju unapređenje, inovacije, efikasnost, inkluzivnost i prilagodljivost sistema javnih uprava Zapadnog Balkana u rešavanju kriznih situacija. Nagrada za institucije javnih uprava Zapadnog Balkana je jedinstveni, zajednički poduhvat kojeg su inicirale ReSPA i OECD/SIGMA sa željom da istaknu i promovišu najefikasnije i najdelotvornije inicijative među vladama Zapadnog Balkana. Međunarodni žiri sačinjen od globalno priznatih stručnjaka vršio je evaluaciju i odabir najuspešnijih inicijativa

Share.

About Author

Comments are closed.