Kako najbolje B2B prakse prevesti u B2C marketing strategije?

0

Pripremila: Vesna Kovačević

Odgovor na pitanje iz naslova daje Justin Gray, CEO LeadMDa, kompanije koju je, kako sam kaže, osnovao 2009. godine sa vizijom transormacije tradicionalnih bazičnih marketinških akcija kroz korišćenje marketing rešenja baziranih na cloudu, uključujući marketing automatizaciju i CRM. On je prošle godine kreirao platormu za učenje sa ciljem da pomogne marketarima da povećaju svoj MROI pružanjem konciznog, na zadacima zasnovanog učenja u kratkim sesijama.

Pitajte marketare da uporede B2B i B2C i mnogi će vam reći da su to dve strane iste marketing medalje. Iako to nije loše, većima marketara ima tendenciju da se više fokusira na razliku nego na ujedinjavanje ove medalje – a tako mogu da propuste neke vredne lekcije.
Uzmite na primer marketing tehnologije. Generalno govoreći, B2C timovi ne koriste CRM ili sinhronizaciju sa svojim sistemima automatizacije marketinga koliko će to činiti B2B tim. Očigledan razlog je taj što je B2C životni ciklus retko istrajan i dug kao B2B ciklus.
Mnogi B2C marketari smatraju da njihove kampanje treba samo da budu korisne ili zabavne, a napore dugoročnog angažovanja ostavljaju svojim B2B “rođacima”.
Ako vam kao B2C marketaru ovo zvuči poznato, razmislite o usvajanju saveta koje Justin Gray daje…
Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.