Kako će Ciljevi održivog razvoja unaprediti poslovanje

0

Ciljevi održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs), poznati i kao Globalni ciljevi, predstavljaju univerzalni poziv na akciju za okončanje siromaštva, zaštitu planete i obezbeđivanje da svi ljudi uživaju u miru i prosperitetu. Ovih 17 ciljeva zasnovano je na uspesima Milenijumskih ciljeva razvoja, (Millennium Development Goals), istovremeno uključujući nove oblasti, kao što su klimatske promene, ekonomska nejednakost, inovacije, održiva potrošnja, mir i pravda, među prioritete. Ciljevi su međusobno povezani – često ključ uspeha jednog uključuje rešavanje problema koji su uobičajenije povezani sa drugim. 

Postizanje SDG-a zahteva partnerstvo vlada, privatnog sektora, civilnog društva i građana, kako bi se osiguralo da budućim generacijama ostavimo bolju planetu. 

Međutim, kada je reč o poslovanju, Ciljevi održivog razvoja mogu doneti i niz benefita kompanijama. Upravo na to ukazuju Lidija Gordon, direktorka odseka za analitiku i uvide u agenciji Imagination, i Oru Mohiuddin, menadžerka istraživanja u IDC-u, u koatorskom tekstu objavljenom na blogu Euromonitor Internationala, poznatog svetskog nezavisnog ponuđača strateških istraživanja tržišta.

Autorke primećuju da se preduzeća obavezuju na inicijative održivosti jer shvataju koristi od toga, uključujući sticanje lojalnosti korisnika, kao i veće poverenje investitora. One konstatuju da ono što je počelo kao jednostavna korporativna društvena odgovornost sada postaje integralni deo ključnih kompanijskih strategija…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa

Share.

About Author

Comments are closed.