Jesenje obuke Trening centra Beograd kompanije Ingram Micro

0

Ingram Micro Trening Centar Beograd i ovaj septembar počinje radno, nudeći pregršt obuka uz pomoć kojih polaznici mogu da nadograde svoja znanja i unaprede veštine neophodne za obezbeđivanje lične uspešnosti i efikasnosti u obavljanju kompanijskih poslova. Prvog jesenjeg meseca, zainteresovanim polaznicima su na raspolaganju neki od najzanimljivijih kurseva kompanija Check Point, Cisco, Kaspersky, Veeam i VMware.

Check Point Certified Security Administrator  (CCSA)

Check Point Cyber Security Administrator (CCSA) je trodnevni trening namenjen tehničkim licima i obuhvata instalaciju, postavljanje i upravljajnje Check Point softverskim rešenjima. Cilj kursa, koji će ovog puta biti upriličen od 5. do 7. septembra, je postizanje razumevanja osnovnih pojmova i sticanje veština neophodnih za konfiguraciju Check Point Firewalla i Check Point Managementa.

Preduslovi za pohađanje ovog kursa su posedovanje osnovnog znanja o TCP/IP i poznavanje osnova Windowsa i UNIX-a, mrežnih servisa i korišćenje interneta.

Program kursa pokriva:

 • razumevanje koncepta Firewalla i razumevanje mehanizama koji se koriste za kontrolu protoka saobraćaja
 • opisivanje najvažnijih elemenata Check Point Unified Security Management Arhitekture
 • prepoznavanje odlika, funkcija i alata SmartConsole
 • razumevanje primene Check Point rešenja
 • opisivanje osnovnih funkcija Gaiae
 • opisivanje osnovnih elemenata Security Polise
 • razumevanje inspekcije saobraćaja Unified Security Polise
 • ulogu Administratora u kreiranju Management Polisa
 • backup tehnike
 • koncepte Layer Polisa
 • prepoznavanje i razumevanje Check Point bezbedonosnih rešenja i proizvoda, i kako rade da bi zaštitili mrežu
 • licenciranja Check Point rešenja
 • korišćenje alata dizajniranih za nadgledanje podataka, pronalaženje pretnji i poboljšanje performansi
 • korišćenje alata dizajniranih za brz odgovor i efikasne promene na Firewallu, tunelima, udaljenim korisnicima, protoku saobraćaja i drugim aktivnostima
 • razumevanje Site-to-Site i Remote Access VPN-a
 • analize i tumačenje VPN saobraćaja
 • definisanje Korisnika i Grupe Korisnika
 • upravljanje pristupom svih Korisnika
 • osnove ClusterXL tehnologije i prednosti korišćenja
 • periodičnu Administraciju

……………………………………………………………………………………………………………………

Program obuke realizuje se kroz niz pažljivo osmišljenih tema (Uvod u Check Point tehnologiju, Kreiranje polisa – ACL, Policy layers, Check Point bezbednosna rešenja i licenciranje, Monitoring saobraćaja, VPN, Upravljanje pristupom korisnika, Rad sa ClusterXL-om, Praktična implementacija), a upotpunjen je sadržajnim laboratorijskim vežbama.

Zainteresovani za ovaj kurs više informacija mogu dobiti putem kontakata trening-serbia@ingrammicro.com i Checkpoint-Serbia@ingrammicro.com.

Webex Calling Technical Bootcamp

Samo dan nakon završetka prethodnog kursa, Trening centar organizuje obuku osmišljenu tako da zainteresovane upozna sa Cisco Webex Calling rešenjem i Webex komponentama.

Glavni cilj ovog bootcamp je da omogući učesnicima da steknu solidno razumevanje Webex Calling Servicea, uključujući njegovu arhitekturu, podržane klijente i uređaje, administraciju, licenciranje, funkcionalnosti, obezbeđivanje, osnovnu analitiku i rešavanje problema i podršku. Sve relevantne teme pokrivene su odgovarajućim labovima kako bi se učesnicima pružilo i praktično iskustvo. Nakon završetka ovog bootcampa, učesnici bi trebalo da budu sposobni da identifikuju i implementiraju pravo Webex Calling rešenje za jednostavnije korisničke scenarije.

Što se tiče preduslova koje polaznici treba da ispune, preporuka je da pre pohađanja ovog kursa poseduju konkretna znanja i veštine, koji se odnose na tehničko razumevanje TCP/IP umrežavanja i mrežne arhitekture, osnovno razumevanje telefonije, kao i na potpuno vladanje govornim i pisanim engleskim jezikom.

Kurs počinje opštim pregledom proizvoda, upoznavanjem sa arhitekturom, klijentima i uređajima i administracijom sistema, a nastavlja se labovima: Provisioning, LokaLocal Gateway i Location features. Nakon toga, polaznici ce bave korisničkim karakteristikama, analitikom i rešavanjem problema, podrškom i korisničkim scenarijima.

Check Point Certified Security Expert (CCSE)

11. – 13. Septembar

Ingram Micro Beograd kao Value Added Distributor (VAD) i autorizovani Check Point trening centar (ATC) podržava program autorizovanih obuka i redovno prenosi iskustvo i znanje iz oblasti Check Point tehnoloških rešenja.

Za obuku za Check Point Cerified Security Experta odvojeni su datumi od 11. do 13. septembra.

Ovaj napredni trodnevni kurs uči polaznike da naprave, modifikuju, primene i rešavaju probleme R81.10 Check Point Security Systemsa na GaiA operativnom sistemu, dok ih praktične laboratorijske vežbe obučavaju kako da otklone greške u firewall procesima, optimizuju performanse VPN-a i nadograde Management Servers.

Konkretno, polaznici uče kako da naprave rezervnu kopiju svog R81.1 Security Gatewaya i Management Servera; kako da naprave, testiraju i rešavaju probleme klasterizovanog Security Gatewaya; kako da nadograđuju Management Server i rešavaju probleme u vezi njega; konfigurišu i održavaju rešenja za akceleraciju bezbednosti, kao i kako da upravljaju, testiraju i optimizuju korporativne VPN tunele.

Preduslovi za pohađanje ovog kursa su završen kurs administracije bezbednosti (Security Administration Course) ili CCS sertifikat (R80 ili noviji), veštine potrebne za Windows Server, UNIX i umrežavanje i iskustvo sa TCP/IP, kao i upravljanje sertifikatima i administriranje sistemima.

Višestruki benefiti koje polaznici ostvaruju ovom obukom, pored ostalog, odnose se i na osposobljavanje za izgradnju, testiranje i rešavanje brojnih scenarija primene, mogućnost primene saveta insajdera za rešavanje problema sa Check Point Security sistemima, praktikovanje naprednih tehnika nadogradnje, migriranje na clustering security rešenje, kreiranje događaja za izveštavanje o usklađenosti, te upravljanje internim i eksternim pristupom korporativnim resursima.

Cisco Meraki 360 Training

14. septembar

Cisco Merakijeva rešenja za umrežavanje ivica, ogranaka i kampusa kojima se upravlja u cloudu donose jednostavnost mrežama poslovne klase. Meraki pruža administratorima mreže vidljivost i kontrolu, bez troškova i složenosti tradicionalnih arhitektura.

U kompaniji podsećaju da se većina dostupnih tehnologija koje su nam pojednostavile život na poslu i kod kuće razvila kroz inovacije pojedinaca koji su bili pioniri koji su posedovali stručnost i dalekovidost potrebne da se zamisli svet bez ograničenja. Tako je, kažu, i Cisco Meraki nastao iz želje da se dizajniraju i implementiraju pojednostavljena IT rešenja za upravljanje cloudom za organizacije koje žele da provedu više vremena na inovacijama a manje baveći se zbrkanim, složenim, nepouzdanim mrežama.

Uočavajući  konstantnu želju partnera da uče o rešenjima kompanije Cisco na obukama koje se odvijaju „licem u lice“, odnosno omogućavaju komunikaciju sa instruktorom ili kolegama, bilo jedan na jedan ili u grupnom okruženju, Ingram Micro Trening centar Beograd organizuje program obuke Meraki 360 koji im omogućava upravo to.

Meraki 360 je poludnevna, praktična, kompletna obuka koju vode distributeri autorizovani za Meraki. Ovu obuku Ingram Micro Trening centar organizuje 14. septembra 2023.

Meraki 360 sesija učesnicima daje priliku da koriste i interaktuju sa celokupnim Meraki end-to-end rešenjem u praktičnom laboratorijskom formatu. Polaznici će imati priliku da nauče da konfigurišu i testiraju prave uređaje pod vođstvom instruktora sertifikovanih za Meraki i postići će istinsko razumevanje toga kako ovo moćno rešenje može pojednostaviti i osnažiti njihovo poslovanje i poslovanje njihovih klijenata.

Cisco Umbrella Deployment and Configuration

Reč je o jednodnevnom kursu koji vodi instruktor, zakazanom za 15. septembar, na kome će polaznici naučiti da razumeju kako Cisco Umbrella radi i koje su joj karakteristike. Polaznici koji uđu na kurs sa bazičnim razumevanjem Cisco proizvoda i IT rešenja moći će da opišu Cisco Umbrella, da razgovaraju o izveštavanju o pretnjama, koriste Cisco Roaming ClientPreduslovi

Cisco preporučuje da zainteresovani za kurs, pre njegovog pohađanja, poseduju posebna znanja i veštine, kao što je poznavanje Etherneta, TCP/IP-a i bezbednosti umrežavanja vezanog za internet.

Program obuke obuhvata DNS Network Protection, zaštitu cele organizacije za nekoliko minuta, postavljanje osnovnih pravila, Active Directory User Sync, činjenje smernica detaljnijim (po korisniku/grupi). Polaznici će steći primenljiva znanja i o Umbrella VA i Umbrella tunelima, a bitan deo kursa biće posvećen i obezbeđivanju radnika na daljinu, omogućavanju zaštite rada van korporativne mreže. Značajne stavke programa obuke su i: firewall dostavljen u cloudu (Cloud Delivered Firewall), L7 firewall u cloudu, obezbeđivanje internet gejtveja (Secure Internet Gateway) – Umbrella SIG, opcije implementacije, web-proxy kojim se upravlja u cloudu, inspekcija fajlova, HTTPS inspekcija, CASB kontrole, te detaljnije kontrole nad cloud aplikacijama. Program zaokružuje dCloud Laboratorija koja se odvija samostalnim tempom polaznika.

VEEAM Certified Engineer (VMCE)

Veeam Certified Engineer (VMCE) je stručna obuka za inženjere fokusirana na stvaranje, implementaciju i optimizaciju Veeam rešenja.

Ova trodnevna obuka na engleskom jeziku, koja će biti upriličena 18 – 20. septembra 2023. godine, odvija se pod vođstvom intruktora, u Veeam autorizovanim trening centrima širom sveta. Program pruža napredno znanje o Veeam softveru i tehnologijama sa kojima je u interakciji. Svaki modul se sastoji od predavanja i praktičnog dela, koji omogućavaju polazniku da uči o tehnologiji i njenoj konfiguraciji, a zatim i da primeni to znanje u laboratoriji kroz situaciju iz realnog života.

Veeam proizvodi najbolja Availability rešenja u industriji, fokusirana na virtuelne sisteme. VMCE Sertifikat je dokaz da inženjer poseduje neophodan nivo stručnosti da pravilno instalira, konfiguriše i upravlja Veeam Availability Paketom V10. Za IT profesionalca koji želi da poveća produktivnost, smanji operativne troškove i ostvari lični napredak u karijeri, kurs VMCE v10 je pravi izbor.

VMCE ispit se sastoji od 50 pitanja iz svake oblasti koje pokriva obuka.  Polaže se elektronski u Pearson VUE centru. Potrebno je minimum 70% tačnih odgovora da bi se položio ispit.

Kurs je namenjen sistem Inženjerima/Administratorima, kao i Pre-Sales Post-Sales / Arhitektama / Konsultantima, ali i svakom specijalisti informacionih tehnologija koji želi da postane priznati stručnjak u IT industriji za Veeam softverska rešenja.

Dakle, da bi se dobio VMCE Sertifikat, potrebno je odslušati VMCE trening koji drži sertifikovani Veeam instructor, koji je preduslov za polaganje ispita, a zatim položiti VMCE ispit sa rezultatom većim od 70% koji se prijavljuje na Pearson Vue portalu, gde se vrši i direktna uplata ispita.

(Više informacija o VMCE Sertifikatima baziranim na trenutnoj verziji VMCE programa možete dobiti na https://www.veeam.com/vmce-training.html.)

Preduslov za pohađanje ovog kursa je posedovanje osnovnog znanja o virtualizaciji, backupovanju i oporavku podataka i sistema, a preporučljivo je pogledati tehnički online kurs Veeam Univerziteta (https://www.veeam.com/university.html).

VMCE Serifikat je odlična investicija za IT profesionalce koji žele da povećaju produktivnost, smanje operativne troškove, ostvare lični napredak i dobiju priznanje od strane poslodavca i klijenata. Po završetku VMCE kursa polaznici će poznavati sve funkcionalnosti Veeam softvera, moći će da efikasnije identifikuju i rešavaju probleme, a biće i prepoznati kao stručnjaci za Veeam softver na tržištu i time se izdvojiti od konkurencije.

Program je kreirao i zajednicu Veeam stručnjaka čiji su članovi pohađali VMCE kurs i položili ispit, što svakako predstavlja jedan od benefita za polaznike, a kao Veeam Sertifikovani inženjer dobićete i telefonsku podršku bez čekanja – direktan pristup podršci za kritične situacije na licu mesta, oznaku eksperta za profesionalne servise i dozvolu za korišćenje VMCE logoa.

Check Point Certified Endpoint Specialist (CCES)

Ovaj kurs, čiji termin održavanja je 21– 23. septembar, namenjen je profesionalcima koji žele da instaliraju i upravljaju Endpoint Security u svom bezbednosnom okruženju.

Tokom kursa biće obrađene teme: Uvod u Endpoint Security, Endpoint Security Menagement, Primena Endpoint Securityja, Dodatne konfiguracije Endpoint Servera, Zaštita bezbednosti podataka, Napredna prevencija pretnji, Prijavljivanje i otklanjanje problema.

Preduslov za završavanje ovog kursa je Check Point CCSA ili CCSE sertifikat, a cilj je da polaznici po njegovom završetku u potpunosti razumeju Check Point Endpoint Security i kako da ga instaliraju u korporativnu mrežu.

Bogat program kursa obuhvata: objašnjenje kako Endpoint Security radi na sprovođenju usklađenosti korporativne bezbednosti za krajnje korisnike i njihove uređaje, upoznavanje polaznika sa arhitekturom Check Point Endpoint Security rešenja i time kako se ono integriše sa Check Point Network Security Managementom, identifikovanje i opis ključnih elemenata SmartEndpoint Management konzole, razgovor o opcijama Endpoint Security Software Bladea i kako se njima upravlja sa SmartEndpoint Management konzole, objašnjenje kako kreirati i dodeliti bezbednosna pravila za Endpoint klijente koristeći Endpoint Security, postizanje razumevanja metoda primene i značaja servera za instaliranje Endpoint Security Managementa, identifikovanje različitih načina za instaliranje i konfigurisanje Endpoint klijenata, prepoznavanje kako konfigurisati VPN povezivanje da bi se dopustilo klijentima koji se povezuju van perimetra mreže da bezbedno pristupaju korporativnim resursima, ostvarivanje razumevanja kako Endpoint Security autentifikuje i proverava klijente koji se povezuju na Endpoint Security Management Server, opis dodatnih konfiguracija servera koje su dostupne da bi pomogle upravljanje Endpoint klijentima, prepoznavanje različitih oblika zaštite bezbednosti podataka dostupnih za primenu na mašinama krajnjih korisnika, opis kako Full Disk Encryption tehnologija štiti i oporavlja podatke kojima se pristupa i koji su skladišteni na Endpoint računarima, postizanje razumevana kako zaštititi prenosive media uređaje, upoznavanje sa Remote Help alatom i kako on podržava klijente koji imaju problema sa FDE i Media Enkripcijom, prepoznavanje tipova pretnji koje targetiraju Endpoint računare, opis Check Point SandBlast Agenta i kako ga implementrati u Endpoint Security okruženje, objašnjenje kako SandBlast Agent tehnologija sprečava da se malver infiltrira u Endpoint mašine i korporativne resurse, identifikovanje SmartEndpoint alata za izveštavanje, koji se koriste za nadgledanje i brzo reagovanje na bezbednosne događaje i postizanje da polaznici shvate kako da reše probleme i otklone greške.

Program obuke dopunjavaju laboratorijske vežbe na kojima se obrađuje instaliranje Endpoint Security Management rešenja, primena Endpoint Client Packagesa i implementacija Endpoint Policy servera, konfigurisanje Endpoint Securityja, modifikovanje Endpoint instalacija, pravila primene i SandBlast Agent.

Kaspersky Endpoint Security and Management

Trening za koji su u Ingram Microu odvojili termin 21– 23. septembar 2023. godine priprema polaznike za polaganje sertifikacije 002.11.1.

Kurs obuhvata osnove od instalacije do podešavanja i upravljanja Kaspersky Endpoint Securitya. Podešavanja polisa i zadataka u Security Centru za Kaspersky Endpoint pokriveni su kroz praktične primere, a polaznicima se prenose trenutne empirijske vrednosti „od prakse do prakse“.

Po završetku kursa, polaznici će znati kako da planiraju, implementiraju i upravljaju bezbednosnim izazovima koji ih očekuju u mreži. Polaznicima su obezbeđeni alati koji mogu biti veoma korisni za dijagnostiku.

Preduslov za pohađanje ovog kursa je osnovno poznavanje Windows operativnog sistema i IT Securitya.

Kurs je namenjen isključivo klijentima i partnerima koji žele da imaju sertifikaciju ili resertifikaciju za KL 002.11.1.

Sveobuhvatan program kursa podeljen je u nekoliko celina (Instalacija, Upravljanje zaštitom, Kontrola, Održavanje), a dopunjavaju ga brojne laboratorijske vežbe (instalacija Kaspersky Security Centra, instalacija Kaspersky Endpoint Securitya, instalacija Kaspersky Endpoint Security za Windows na mobilnom telefonu, kreiranje i upravljanje strukturom kompjutera, konfigurisanje Anti-Virus fajla, konfigurisanje zadataka za pretragu virusa, konfigurisanje izuzetaka za foldere, konfigurisanje izuzetaka za Web Anti-Virus, konfigurisanje Mail Anti-Virusa, konfigurisanje Network Attack Blockera, konfigurisanje zaštite protiv ransomwarea, konfigurisanje firewalla za kompjutere van kancelarije, konfigurisanje izuzetaka od Self-Defensea, konfigurisanje zaštitnih lozinki za Kaspersky Endpoint Security, konfigurisanje kontrole pokretanja aplikacija, blokada pokretanja programa na mreži, odbijanje pristupa USB Flasheva, podešavanje dozvola za prenosne medije, konfigurisanje Web Controle, konfigurisanje dashboarda, konfigurisanje pomoćnih alata, prikupljanje tragova, Backup i Restore u Kaspersky Security Centru).

VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7

Trening centar Beograd kompanije Ingram Microjedini je akreditovani VMware trening centar u Srbiji, tako da su treninzi koji se održavaju u ovom centru preduslov za polaganje ispita koji omogućavaju sticanje zvaničnih VMware sertifikata.

Petodnevni kurs (25. – 29. septembar 2023.) VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7obuhvata intenzivnu praktičnu obuku koja se fokusira na instaliranje, konfigurisanje i upravljanje VMware vSpherea, koji uključuje VMware ESXi 7 i VMware vCenter Server 7. Kurs priprema polaznike za administriranje vSphere infrastrukture za organizacije bilo koje veličine, a predstavlja osnovu za većinu drugih VMware tehnologija u softverski definisanom data centru.

Pohađanjem ovog kursa ispunjava se uslov za trening za dobijanje sertifikata

VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV) .

Preduslov za pohađanje ovog kursa je iskustvo u administriranju sistema na Microsoft Windows ili Linux operativnim sistemima, a ciljna grupa su mu sistem administratori i sistem inženjeri.

Ciljevi kursa su da po njegovom završetku polaznici budu sposobni da:

 • opišu softverski definisan data centar (SDDC)
 • objasne vSphere komponente i njihovu funkciju u infrastrukturi
 • opišu prednosti i mogućnosti VMware Skylinea
 • instaliraju i konfigurišu ESXi hostove
 • postave i konfigurišu VMware vCenter Server Appliance
 • koriste VMware vSphere Client za upravljanje vCenter Server inventarom i konfiguracijom vCenter Servera
 • upravljaju, nadgledaju, prave rezervne kopije i štite vCenter Server Appliance
 • kreiraju virtuelne mreže sa vSphere standardnim svičevima
 • opišu tehnologije skladištenja koje podržava vSphere
 • konfigurišu virtuelni storidž koristeći iSCSI i NFS storidž
 • kreiraju VMware vSphere VMFS skladišta podataka i upravljaju njima
 • koriste vSphere Client za kreiranje virtuelnih mašina, templejta, klonova i  snapshotova
 • kreiraju biblioteku sadržaja i primene virtuelne mašine iz templejta u biblioteci
 • upravljaju korišćenjem resursa virtuelne mašine
 • migriraju virtuelne mašine pomoću VMware vSphere vMotiona i VMware vSphere Storage vMotiona
 • kreiraju i upravljaju vSphere klasterom koji je omogućen sa VMware vSphere High Availability i VMware vSphere Distributed Resource Scheduler
 • diskutuju o rešenjima za upravljanje životnim ciklusom vSpherea
 • koriste VMware vSphere Lifecycle Manager za obavljanje nadogradnji na ESXi hostovima i virtuelnim mašinama

……………………………………………………………………………………………………

Kurs je podeljen u deset modula (Course Introduction, Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center, Virtual Machines, vCenter Server,

Configuring and Managing Virtual Networks, Configuring and Managing Virtual Storage, Virtual Machine Management, Resource Management and Monitoring

vSphere Clusters, vSphere Lifecycle Management).

Check Point Certified Troubleshooting Expert (CCTE)

Ovaj dvodnevni kurs, za koji polaznici u svom planeru treba da obeleže 25. i 26. septembar, namenjen je stručnjacima za bezbednost i Check Point prodavcima koji žele da steknu neophodna znanja potrebna za usavršavanje naprednijih veština rešavanja problema tokom upravljaja njihovim bezbednosnim okruženjima.

Napredne veštine rešavanja problema, kojima će polaznici kursa ovladati, omogućiće im da uspešno istraže i reše složenije probleme koji se mogu pojaviti tokom upravljanja njihovim Check Point Security okruženjem.

Preduslovi za pohađanje kursa su iskustvo u radu sa UNIX i/ili Windows operativnim sistemima, radno poznavanje Networking TCP/IP, CCSE obuka/sertifikacija i napredno poznavanje Check Point Security proizvoda.

Program kursa obuhvata napredno rešavanje problema, menadžment baza podataka i procesa, napredno otklanjanje grešaka u kernelu, rešavanje problema u korisničkom modu, naprednu kontrolu pristupa, razumevanje prevencije pretnji, napredno rešavanje problema sa VPN-om, podešavanje ubrzanja i performansi.

Predavanja upotpunjuju brojne laboratorijske vežbe koje uključuju:

 • monitoring mrežnog saobraćaja
 • otklanjanje grešaka u procesima upravljanja
 • istraživanje Postgres i Solr baza podataka
 • rešavanje problema sinhronizacije upravljanja
 • analizu problema sa saobraćajem uz pomoć debagovanja kernela
 • otklanjanje grešaka u procesima korisničkog moda
 • rešavanje problema u kontroli aplikacija i filtriranju URL-ova
 • rešavanje problema sa IPS-om
 • procenu proizvoda za prevenciju pretnji
 • debagovanje Site-to-Site VPN-a
 • rešavanje problema sa Remote Access VPN-om
 • testiranje Mobile Access VPN-a
 • evaluaciju SecureXL-a
 • modifikovanje CoreXL-a
 • procenu performansi vezanih za hardver
 • podešavanje i optimizaciju softvera

………………………………………………………………………………………………

Kontakt i dodatne informacije

Zainteresovani za navedene obuke, kao i druge treninge koje realizuje Ingram Micro Trening centar, mogu da dobiju više informacija o njima od Ingram Micro tima kontaktirajući ga putem mejla trening-serbia@ingrammicro.com.

Share.

About Author

Comments are closed.