Izazovi digitalne transformacije radnog prostora

0

Hibridni način rada je značajno ubrzao tempo i značaj digitalne transformacije. Dok su u prošlosti svi zaposleni radili iz istog prostora, danas organizacije moraju da se adaptiraju tako da omoguće raštrkane radne prostore. Digitalni alati su postali ključni deo upravljanja poslovanjem, omogućavajući da se tehnologiji pristupi sa bilo koje lokacije i pomažući timovima da efikasno sarađuju bez obzira na to da li se nalaze u kancelariji, kod kuće, ili na nekoj drugoj lokaciji.

S druge strane, naše istraživanje je otkrilo da postoji neuravnoteženost između težnji kompanija ka digitalizaciji i svakodnevnog iskustva njihovih zaposlenih. Iako više od dve trećine (68%) donosilaca IT odluka veruje da je kompanija za koju rade u velikoj meri digitalna, 41% radnika i dalje prijavljuje probleme sa pristupom dokumentima. Izgleda da postoji jasna razlika između toga dokle kompanije misle da su stigle po pitanju digitalizacije, i toga kako ona deluje u praksi. Da bi se to prevazišlo, kompanije bi trebalo da razmotre davanje prioriteta rešenjima koja mogu da premoste taj jaz između digitalnih i fizičkih radnih procesa – pomažući kreiranje besprekornog korisničkog iskustva za zaposlene, bez obzira na to gde oni rade.

Izazovi IT timova upravljanjem digitalizacijom

Mnoge kompanije su ostvarile značajan napredak u svojim težnjama da se digitalizuju, ali putovanje ka digitalnoj transformaciji nije ni u kom slučaju linearno ili apsolutno, i mnogi IT timovi nastavljaju da se susreću sa problemima u implementaciji digitalnih radnih procesa koji zadovoljavaju potrebe zaposlenih.

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.