Intervju: Preduslovi opstanka i razvoja

0

Intervju radio: Zoran Kovačević

Komercijalna banka je nedavno, kao vid dalje optimizacije poslovanja smanjenjem operativnih troškova, krenula sa korišćenjem napredne TelePresence usluge Telekoma Srbija, koja omogućava organizovanje sastanaka i razgovor među poslovnim partnerima, bez obzira na to koliko su oni u tom trenutku udaljeni. O motivima za ovaj poslovni potez i očekivanjima od nove usluge Telekoma za GM govori Ivan Vasić, direktor IT sektora Banke.

Poznato nam je  da Komercijalna banka, kao najveća domaća organizacija te vrste, u svom poslovanju koristi dobar deo  savremenih tehnoloških rešenja. Smatrate li da ovakav pristup poslovanju može da ublaži posledice recesije koja je, po svemu sudeći, zakucala i na naša vrata?

U pravu ste, Komercijalna banka AD Beograd, kao jedan od lidera na našem bankarskom tržištu, ali i kao matična banka za grupaciju koja uspešno posluje u regionu, pored tradicionalno najbolje razvijene mreže filijala i ekspozitura, sve je više orijentisana ka korišćenju savremenih tehnoloških rešenja. U toku nekoliko prethodnih godina uspeli smo da pored izuzetno razvijene ponude standardnih bankarskih usluga našim klijentima ponudimo i ceo spektar proizvoda i usluga baziranih na novim tehnologijama. Pored odlično razvijenog elektronskog bankarstva i velikog broja kartičarskih proizvoda, Komercijalna banka nudi usluge savremenog kontakt centra, veliki broj SMS servisa, najjeftiniji transfer novca iz zemalja EU, usluge za VIP klijente, mogućnost lakog i jednostavnog rada sa hartijama od vrednosti kojima se trguje na Beogradskoj berzi u realnom vremenu, kao i brojne druge inovativne proizvode i usluge u čijoj se pozadini nalazi intenzivan tehnološki razvoj uz korišćenje najnovijih tehničkih rešenja. Pored toga, postoji i deo poslovanja koji nije vidljiv klijentu i odnosi se na unutrašnje i pozadinske procese i koji je jednako zahtevan u tehnološkom i infrastrukturnom smislu i takođe je predmet stalnog rada i unapređenja. Pomenuću samo borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, sisteme za interno i eksterno izveštavanje, interne alate za kolaboraciju i upravljanje resursima. Ovo su samo neki od primera gde je Komercijalna banka u prethodnom periodu napravila velike iskorake u odnosu na raniji način poslovanja. Smatramo da upravo ovakav pristup predstavlja osnovu za dalju optimizaciju poslovanja, smanjenje operativnih troškova uz podizanje efikasnosti i zadovoljstva klijenata, što su preduslovi za opstajanje i dalji razvoj u teškom periodu koji sve nas očekuje, a kao posledica recesije na globalnom nivou.

 

Mnoge kompanije nabave određena IT rešenja, ali  problemi  nastaju kada ih treba primeniti i koristititi. Koliko je u vašoj banci odluka o primeni IT rešenja,  stvarna, a ne samo deklarativna?

Vaše zapažanje o deklarativnoj nabavci savremenih informacionih ili komunikacionih rešenja, nakon čega slede problemi u implementaciji, a naročito u korišćenju, potpuno je opravdano, jer su brojni primeri koji to pokazuju, ne samo kod nas, već i u svetu. Ipak, sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da Komercijalna banka ne spada u ovu grupu, jer smo uređenjem unutrašnjih procesa, pravilnom prioritizacijom i vrlo rigoroznom selekcijom, po kojoj smo poznati, uspeli da ostvarimo značajnu ili potpunu podudarnost između poslovne potrebe i nove tehnologije ili rešenja koje se implementira. Kao ilustracija može da posluži nedavno završena implementacija novog Core bankarskog informacionog sistema u saradnji sa kompanijom Peksim. Sigurno je da u slučaju deklarativne, a ne suštinske potrebe i odluke o zameni Core sistema, ne bi bilo moguće uspešno završiti projekat ovih razmera, imajući u vidu da prema svetskoj statistici manje od 15% ovako velikih projekata se završava na vreme i u okviru planiranog budžeta. Upravo zbog svesti o potencijalnom visokom riziku u zameni Core sistema, Komercijalna banka je sprovela detaljne prethodne analize, nakon čega je usledio višemesečni odabir adekvatnog sistema, pa nakon toga pažljivo planiranje i implementacija. Kao rezultat izuzetnog angažovanja svih zaposlenih banke i kompanije Peksim, sistem je pušten u produkcioni rad dvadeset dana pre planiranog roka i banka već ubira plodove rada na novom sistemu, iako period stabilizacije još uvek traje.

Očekuju nas i brojni drugi projekti koji podrazumevaju implementaciju i primenu novih IT rešenja, ali naš pristup će biti isti – pažljivom analizom, prioritizacijom, pa potom i ozbiljnim upravljanjem projektima, a uz neophodnu podršku najvišeg rukovodstva, trudićemo se da primena novih tehnologija bude usklađena sa poslovnom strategijom banke i predstavlja njen zamajac.

Doprinos smanjenju troškova i povećanju efikasnosti

Kojim ste se motivima rukovodili kada ste odlučili da koristite TelePresence uslugu Telekoma Srbije?

Kao što sam prethodno pomenuo, Komercijalna banka posluje i van granica Srbije. Naše banke u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Pposlovna jedinica u Frankfurtu predmet su naše pažnje i konstantnog zajedničkog rada i razvoja. Takođe, i sama Komercijalna banka u Srbiji poseduje veoma razuđenu mrežu od preko 270 poslovnih jedinica i sa više od 3.000 zaposlenih, a centrala u Beogradu funkcioniše u nekoliko poslovnih zgrada. I pre promocije TelePresence usluge od strane Telekoma Srbije intenzivno smo razmišljali o različitim tehnologijama i rešenjima za efikasniju kolaboraciju, održavanje sastanaka na daljinu i slično. U tom cilju pre nekoliko godina smo implementirali intranet portal i on  predstavlja osnovnu tačku kolaboracije svih naših zaposlenih, a postoje i kanali kroz koje se ostvaruje saradnja sa eksternim subjektima, bilo da se radi o partnerskim firmama, konsultantima ili članovima Upravnog odbora Banke koji daljinski mogu da pristupe određenoj dokumentaciji i informacijama.
Sve ovo je u određenoj meri  umanjilo potrebu za putovanjima i održavanjem sastanaka, s tim da bi dalja virtuelizacija, odnosno održavanje sastanaka na daljinu, donela još veće efekte u smislu povećanja efikasnosti i smanjenja troškova. Cisco TelePresence tehnologiju smo, pored ostalih rešenja, i sami analizirali i razmišljali o sopstvenoj implementaciji, ali nismo uspeli da nađemo model u kome bi se to  pokazalo kao isplativa investicija, s obzirom na razuđenost poslovne mreže. Zbog toga nam je usluga koju je ponudio Telekom Srbije interesantna, jer nam omogućava da koristimo sistem onda kada nam treba i po razumnim cenama, a da nemamo investicije u opremu i prostor. Ono što nam je takođe značajno je da je Telekom ovu uslugu ponudio upravo na lokacijama koje su nam interesantne, odnosno u Banja Luci , Podgorici, i Kosovskoj Mitrovici.

Tekst u celosti možete pročitati ovde

Share.

About Author

Comments are closed.