Intervju: Prebroditi i preživeti

0

Intervju radila: Vesna Kovačević

Sandra Barjaktarović je direktorka Sektora za HR, PR, marketing i administraciju MK Groupe. Diplomirala je psihologiju na novosadskom Filozofskom fakultetu, a magistrala menadžment na BK univerzitetu, takođe u Novom Sadu. Umesto rada na doktorskoj tezi, do 2011. godine baviće se biznis studijama koje počinju u septembru. Nekog ko je krajem prošle godine u izuzetnoj konkurenciji od četiri stotine kandidata osvojio stipendiju za Executive MBA program Cotrugli Business Schoola vrednu 18.000 evra bilo je izlišno pitati o njegovom poimanju značaja permanentne edukacije i isplativosti investiranja u lično usavršavanje. Zato smo priliku iskoristili da saznamo kako stručnjak za “ljudsku dušu” i menadžment, profesionalno angažovan u jednom od najvećih poslovnih sistema u zemlji, gleda na aktuelnu ekonomsku krizu, moguće mehanizme odbrane od nje, posledice po zaposlene i načine da se oni, uprkos svemu, motivišu. A kako sve to ne može bez stresa, pitanje kako se nositi sa njim nametnulo se samo.

Poslednjih meseci glavna tema razgovora je svetska ekonomska kriza. Međutim, neki smatraju da je ona u našem slučaju više proizvod straha i da potiče „iz glava“ ljudi a da je manje uzrokovana turbulencijama na svetskom tržištu van čijih tokova smo mi dugi niz godina. Šta vi o tome mislite, sa jedne strane kao psiholog, a sa druge kao neko ko dolazi „iz privrede“?

Moj profesionalni identitet je ipak bliži privredi, i sa tog stanovišta moram da kažem da je svetska ekonomska kriza, nažalost, naša realnost koja već ima svojih konsekvenci i na domaćem tržištu. Srbija ipak ne živi i ne radi van svetskih pravila ekonomije, i ne sme da zažmuri pred ozbiljnim problemima koji postoje u svetskoj privredi. Svako odbijanje da se suočimo sa evidentnim problemom je maladaptivan obrazac ponašanja, koji nikom neće doneti dobro. U uslovima krize, strah i nesigurnost su očekivane emocionalne reakcije. Međutim, one svakako ne bi smele biti platforma za manipulaciju ljudima i jeftinu demagogiju, čega evidentno ima. Kao psiholog iz privrede rekla bih da je jedino rešenje realno sagledavanje ozbiljnosti situacije, racionalna procena okolnosti, rizika kao i iznalaženje načina za rešenje problema. Svrha je očuvati privredni sistem zemlje da se u izmenjenim okolnostima što bezbolnije prebrodi i preživi.

Fokus na odbranu

Čini se da je nekima aktuelna kriza dobro došla kao izgovor za neuspešnost koja datira od ranije, pa kao da se zaboravlja da promene koje uzrokuju krizu jednako utiču i na konkurenciju, te da to što je jednima problem, onima koji su kadri brzo da se menjaju predstavlja priliku. Mislite li da sadašnja kriza daje veće šanse malim kompanijama kojima je lakše „manevrisati“ i tako blagovremeno odreagovati na promene ili velikim sistemima poput vašeg koji su u tom smislu tromiji ali sigurno poseduju izvesnu stabilnost?

Sve krize u sebi uvek imaju i elemenat šanse i novih alternativa, i velika je verovatnoća da će oni koji budu imali slobodan kapital iz ove krize moći da izađu kao pobednici pametnim investiranjem i akvizicijama onih preduzeća koja ne budu mogla da izdrže pritisak krize. Istina je da su u ovim okolnostima najviše u opasnosti veliki sistemi. S tim u vezi, MK Group je na vreme preduzela i svakodnevno vodi računa o očuvanju stabilnosti sistema nizom preventivnih mera i to na svim hijerarhijskim nivoima. Bazično, naše poslovanje će u ovoj godini biti obojeno konzervativnom finansijskom politikom u cilju očuvanja likvidnosti. Štednja na svim nivoima i u svim oblicima, racionalna potrošnja i svođenje rizika u poslovanju na minimum su neki od mehanizama naše odbrane. U ovoj godini, nažalost, naš fokus će biti odbrana, a ne toliko rast i razvoj kao svih ovih godina, što naravno ne znači da i dalje nećemo budno motriti na profitabilne poslove šanse.

Kažu da su ovakve situacije veoma dobre za izuzetne lidere. Na koje konkretno ljudske i profesionalne osobine svog lidera računaju zaposleni u vašoj kompaniji?

MK Group je privatna kompanija u kojoj je alfa i omega njen predsednik – gospodin Miodrag Kostić. Zahvaljujući preduzetništvu, vizionarskom duhu i izuzetnoj poslovnoj spretnosti gospodina Kostića, MK Group je i u najneverovatnijim ekonomskim, pa ako hoćete i političkim okolnostima, uspevala ne samo da opstane, nego i da se razvije do granica na kojima je danas. On je svojevrsni stub stabilnosti koji nam je ličnim primerom nebrojeno puta pokazao kako se odlučno reaguje u kriznim momentima, preuzima odgovornost za rizike i kako se donose teške odluke. Uz njega, veliko poverenje zaposleni imaju i u ključne ljude kompanije koji operativno vode poslovanje. U nestabilnim vremenima se pre svega računa na brzu prilagodljivost novonastaloj situaciji i znanje kako da se ona najbolje prevaziđe, uz izvesnu dozu optimizma, entuzijazma i vere u pozitivan ishod naših udruženih napora. Izvesno je da za lidere dolazi vreme velikih izazova i iskušenja…

Tekst u celosti možete pročitati ovde

Share.

About Author

Comments are closed.