Iluzija marketinga na društvenim mrežama

0

Piše: Peđa Milićević

Termin iluzija se odnosi na specifičan oblik čulne distorzije koja iskrivljuje stvarnost. Iluzije se obično zasnivaju na opštim pretpostavkama koje mozak čini tokom procesa opažanja.

Uuh… Zvuči komplikovano?

Evo onda jednog jednostavnog primera:

Želite da napravite promotivnu kampanju i da pri tom koristite društvene medije. Shodno tome, u vrlo kratkom roku (!)  neko vam obezbedi jako veliki broj pratilaca (friends, fans, followers…). Neaktivnih, doduše, i prilično nezainteresovanih, jer se nisu okupili prirodnim putem, ali… Usled njihovog broja, tj. kvantiteta, dolazi do vaše čulne distorzije koja iskrivljuje stvarnost i vaš mozak čini opštu pretpostavku da oni predstavljaju kvalitet. E, to je iluzija.

I on­da, ima­te uti­sak da ko­mu­ni­ci­ra­te sa hi­lja­da­ma lju­di, a u stva­ri – pri­ča­te sa sa­mim so­bom.

Without active followers, your message is presented to an empty room.”

Su­šti­na mar­ke­tin­ga na dru­štve­nim mre­ža­ma je da pri­ča­te s oni­ma ko­ji su za to za­in­te­re­so­va­ni. Sve osta­lo je ilu­zi­ja.

Share.

About Author

Comments are closed.