Geotermalne toplotne pumpe: Korak napred u grejanju

0

Piše: Branka Sitvuk Poslovni sekretar, Vaillant

Sa toplotnom pumpom geoTHERM sve mogućnosti su vam otvorene. Bez obzira da li dobijate toplotu iz zemlje, vazduha ili vode sistem geoTHERM je uvek idealno rešenje za grejanje u vašoj kući.

Visoka tehnologija toplotne pumpe Vaillant nije nikakvo čudo. Vaillant je samo prepoznao kako se može iskoristiti već dugo poznati tehnološki princip koji poznajemo iz naše svakodnevice: princip rada na kome se zasniva rad frižidera, samo što je kod rada toplotne pumpe princip obrnut. Akumulirana solarna energija u zemlji, podzemnim vodama i vazduhu uz pomoć električne energije pretvara se u toplotnu energiju za naš sistem grejanja.

Efikasno i ekonomično

Onaj ko upotrebljava Sunčevu energiju akumuliranu u zemlji, vodi i vazduhu osim što umnogome doprinosi očuvanju naše okoline, takođe čini i veliki korak napred. Umesto visokih računa za grejanje, dobijate neiscrpan izvor energije koji vam besplatno stoji na raspolaganju i koji pokriva 75% ukupne grejne energije potrebne za rad toplotne pumpe. Ostalih 25% energije potrebne za rad kompresora pokriva se električnom energijom, bez emisije štetnih materija.

Efikasnost toplotne pumpe razlikujemo prema koeficijentu “COP”, koji označava koliko smo puta više dobili toplotne energije u odnosu na utrošenu električnu energiju za rad kompresora. Efikasnost zavisi od vrste toplotnog izvora (zemlja, voda, vazduh), toplotne izolacije objekta i sistema grejanja.

Najekonomičnija primena toplotne pumpe svakako je u dobro izolovanim objektima sa toplotnim gubicima do 50 W/m2 i sa sistemom niskotemperaturnog grejanja (podno/zidno) uz temperaturu polaznog voda od 35 °C.

Kombinujući Vaillantove toplotne pumpe sa posebno prilagođenim rezervoarima za toplu vodu, besplatna energija Sunca može se iskoristiti dvostruko…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.