Ekonomski rast u svim zemljama CIE

0

Uprskos nedavnim turbulencijama na globalnim finansijskim tržištima, region Centralne i istočne Evropa (CIE) je snažno ušao u 2016. godinu, sa ekonomskim aktivnostima koje su počele da se ubrzavaju i otpornim finansijskim tržištima. Sa očekivanim stabilnim rastom u evrozoni, Evropskom centralnom bankom (ECB) koja ulazi u drugi krug primene monetarne politike Kvantitativnog popuštanja i Federalnim rezervama koje se zalažu za održavanje niskih kamatnih stopa, a sve sa ciljem stimulisanja ekonomskih aktivnosti, rast ove godine bi trebalo da obuhvati sve zemlje CIE i da nastavi u sličnom ritmu i u 2017.

Prema najnovijem Kvartalnom izveštaju za CIE koji je objavilo UniCreditovo Odeljenje za ekonomska i istraživanja međunarodnih tržišta, rast će uglavnom biti podstaknut tekućim oporavkom domaće tražnje. Međutim, tempo rasta će se razlikovati od zemlje do zemlje, kao i sama održivost. U zemljama CIEEU (grupa obuhvata neke zemlje koje su se pridružile EU 2004. i 2007. godine, odnosno Bugarsku, Češku Republiku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju i Slovačku, dok Hrvatska nije uključena u ovu grupu) realni BDP je rastao najbrže tokom prošle godine još od perioda globalne finansijske krize i izgledi su da će se ovaj rast ponoviti u 2016…

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.