dr Smiljka Isaković,

0

magistrirala klavir na FMU u Beogradu i Konzervatorijumu “Čajkovski” u Moskvi i čembalo na Kraljevskom konzervatorijumu u Madridu; doktorirala menadžment u umetnosti na Megatrend univerzitetu, gde radi kao profesor na Fakultetu za kulturu i medije.

Tekst: Propusti ovdašnjih menadžera

Tekst: Problemi i moguća rešenja

Tekst: Ličnost posebnog formata

Tekst: Veština organizovanja talenata

Tekst: Ljudski resursi u Srbiji

Share.

About Author

Comments are closed.