dr Jelena Vujičić,

0

profesor docent za užu naučnu oblast menadžment za predmete menadžment bankarstva, strateški menadžment i liderstvo u menadžmentu na Fakultetu za strateški i operativni menadžment Beograd; autor visokoškolskih udžbenika “Strateški menadžment“ i „Liderstvo za menadžere“, kao i skripti “Menadžment bankarstva” i „Menadžment finansija” za studente Fakulteta za strateški i operativni menadžment. 

Tekst: Marketing u bankarstvu – Principi taktike poslovne banke

Tekst: Marketing u bankarstvu – Principi strategije poslovne banke 2

Tekst: Menadžment u bankarstvu – Sa predznakom kreativnosti i originalnosti

Tekst: Menadžment u bankarstvu – Pravi proizvod za prave korisnike

Tekst: Postizanje održive konkurentne prednosti

Tekst: Poslovna komunikacija – u pisanoj formi

Share.

About Author

Comments are closed.