Direktoru RGZ-a priznanje Svetske banke

0

Svetska banka dodelila je Sertifikat zahvalnosti direktoru RGZ-a Borku Draškoviću za doprinos studiji „Žene, biznis i zakoni 2018“.

Pristup žena ostvarivanju prava na nepokretnostima u Srbiji studija Svetske banke ocenila je maksimalnom ocenom što našu zemlju svrstava u rang sa vodećim državama Evrope kao što su Nemačka, Francuska, Švedska.

„Doprinosi kao Vaš su od suštinske važnosti kako bi se osigurao kvalitet i tačnost podataka koje prikupljamo i analiziramo“, navela je Rita Ramaljo iz Svetske banke u svom pismu direktoru RGZ-a Borku Draškoviću.

U studiji su ocenjivane mogućnosti žena na ostvarivanje prava na nepokretnosti u bračnoj zajednici, prilikom nasleđivanja, kao i obim prava raspolaganja nepokretnom imovinom.

„Žene, biznis i zakoni 2018“ je peto bijenalno izdanje istraživanja koje pruža objektivne mere pravnih i regulatornih prepreka za žene u preduzetništvu i pri zapošljavanju. Studijom je obuhvaćeno 189 zemalja, a po prvi put je uvedeno ocenjivanje prema indikatorima.

Share.

About Author

Comments are closed.