Digitalna transformacija – promena poslovnog ambijenta

0

Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) predstavljaju osnovu digitalneindustrijske revolucije koja danas profiliše rad savremenih kompanija i funkcionisanje globalnog svetskog tržišta.Pomeranje fokusa sa industrijskog i tradicionalnog ka digitalnom pristupu poslovanju, kreiranje digitalne ekonomije zasnovane na znanju i brojne tehnološke inovacije posebno vezane za drugi talas disruptivnih digitalnih tehnologija (mobilne komunikacije, društveni mediji, oblak računarstvo, big data analitika, internet stvari) i Četvrtu industrijsku revoluciju suštinski menjaju poslovni ambijent. 

Doskoro su velike kompanije gutale male kompanije. Situacija se menja. Pojavom novih inovativnih malih potpuno digitalnih kompanija koje su odmah u startu primenile digitalni oblik poslovanja usmeren ka kupcu, koristeći sve moguće resurse digitalne infrastrukure i najnovija IKT dostignuća, odnos snaga se promenio. Pogotovo u slučajevima kada se velike kompanije teško ili veoma sporo prilagođavaju savremenim oblicima poslovanja koji su u skladu sa nadirućim revolucionarnim digitalnim izazovima i nephodnom hitnom digitalnom transformacijom poslovnih procesa i svim oblicima resursa i svesti da je to potrebno uraditi…

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.