Destinacijski menadžment i manifestacioni turizam: put uspešnog pozicioniranja destinacije na globalnoj turističkoj mapi

0

Vojvodina i Budva kao primeri dobre prakse u destinacijskom menadžmentu

Turističko tržište je specifično, jer se na njemu zadovoljavaju potrebe ljudi za odmorom, rekreacijom, zabavom i razonodom. To dalje uslovljava pojavu brojnih privrednih i neprivrednih subjekata, a kako bi proizvod i usluge koje oni plasiraju na tom tržištu bili adekvatni, sve njihove aktivnosti moraju biti promišljene i sinhronizovane. Kada se uz to sagleda dinamika promena uslova, sve veća konkurentnost i raznolikost potreba samih turista, lako se uviđa da moderno poslovanje u turizmu donosi sve više izazova. Stručnjaci tvrde da je ključ u dobro realizovanom destinacijskom menadžmentu, bez koga se sve teže može zamisliti uspešno poslovanje u turizmu 21. veka. Ali, da bi se dobro sproveo, pre svega se, kažu oni koji već posluju u skladu sa principima ove vrste menadžmenta u turizmu, mora dobro razumeti…

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.