Data centri i novo doba Edge Computing

0

Svedoci smo stalnog rasta interneta i sa posebnom pažnjom usvajamo pojmove kao što je Internet of Things (IoT). Obim digitalnog saobraćaja povećava se velikom brzinom i sve je veće korišćenje programa zasnovanih na tzv. cloud-based aplikacijama. To su ključni  tehnološki trendovi koji menjaju  sadržaj podataka data centara.

Da bi se zadovoljile ove potrebe povećava se računarska snaga i skladištenje podataka postavljanjem na „ivicu „ mreže kako bi se smanjilo vreme transporta podataka i povećala dostupnost. Edge computing donosi intenzivnu sadržinu podataka kao i aplikacije osetljive na kašnjenje bliže korisniku ili izvoru podataka.

Primena cloud tehnologije dovodi sve više i više preduzeća u hibridne data centre  bazirane  na Cloudu i Edgeu. Edge neizostavno utiče na smanjenje u fizičkoj veličini hibridnog data centra, međutim oprema u njemu postaje još kritičnija. To je zato što:

• sve je više aplikacija koje rade na Cloudu, pa je povezivanje sa cloudom ključno za nastavak poslovanja

• postoji rastući zahtev korisnika kojima je neophodan “always on” pristup i ne mogu tolerisati prekid u radu

Nažalost, većina data centara lošeg su dizajna, što dovodi do skupog vremena zastoja. Sistematski pristup evaluaciji raspoloživosti svih centara podataka u hibridnom okruženju je neophodan kako bi se osigurale investicije i obezbedio najveći povraćaj ulaganja…


Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.