Da li je hibridni radni model budućnost poslovanja?

0

Kako će posao izgledati nakon pandemije? Ovo je verovatno jedno od najpopularnijih pitanja u 2021. godini. Prošlo je dosta vremena od početka globalne epidemije izazvane koronavirusom i, da bi se održalo poslovanje, nije dovoljno čekati da sve prođe. Neophodno je prilagoditi se postojećoj stvarnosti, pa je tako u poslovanju nastao hibridni radni model.

Naravno, stanje u kom živimo poslednjih godinu dana sa sobom je donelo neke nove trendove. Jedan od njih je fleksibilno poslovanje, odnosno rad na daljinu. Stvorene su nove mogućnosti za posao, ponuđena je potrebna fleksibilnost porodicama, a čini se da se produktivnost povećala. Ovo nije uticalo samo na postojeće zaposlene, već i na one potencijalne. Baze talenata se drastično proširuju ako im je omogućeno da rade sa udaljenosti, pa se tako brišu granice između država i različitih geografskih celina.

Hibridni model rada ima ogroman potencijal za gotovo sva preduzeća i njihove radnike, ali se fokus sada stavlja na pristup kako da se taj potencijal iskoristi, da se mapiraju slabosti ovakvog načina funkcionisanja kako bi se iznedrila pravovremena rešenja za razvoj. Upravo u mapiranju potrebnih alata za održivost hibridnog poslovanja dolazimo do elektronskih servisa koji omogućavaju i olakšavaju rad na daljinu…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.