Centralna i istočna Evropa će nastaviti sa zdravim rastom u 2019.

0

UniCredit je predstavio svoje dugoročne strateške poglede na region i ključne pokretače rasta u okviru radionice koja je održana tokom godišnjeg Euromoney foruma za CIE u Beču

Tokom godišnjeg Euromoney foruma, UniCredit je održao radionicu posvećenu perspektivama i očekivanjima u regionu CIE koja se bazira na UniCreditovoj stručnosti, strateškim istraživanjima i kontinuiranom praćenju tržišta regiona CIE. Pored ostalog, izneto je uverenje da će region CIE verovatno zadržati zdrav rast u u 2019. Naime,

Tokom poslednjih nekoliko godina, region CIE je potvrdio svoju sposobnost generisanja rasta. Očekuje se da će ekonomsko okruženje u regionu CIE ostati pozitivno i u 2019. godini: predviđa se snažan rast BDP-a u većini zemalja (oko 3% ili više), premda s određenim cikličkim usporavanjem. Nakon cikličkog vrhunca u 2017. godini (4,6% isključujući Rusiju i Tursku) i prosečnog rasta BDP-a od 3,7% u 2018. godini, privredni rast regiona verovatno će ostati iznad potencijala u 2019. (oko 3,2% u proseku), ali bi mogao da uspori u 2020. godini usled potencijalno slabije globalne trgovine.[

Članice EU u regionu CIE imaju potencijal da zabeleže bolje rezultate od drugih regiona sa tržištima u nastajanju zahvaljujući manjem oslanjanju regiona CIE na priliv stranog kapitala, većem opsegu fiskalnih podsticaja, labavijim finansijskim uslovima, pristupu EU fondovima i pozitivnom uticaju cena dobara koje su pale. Slovačka, Bugarska i Mađarska će zabeležiti najsnažniji rast BDP-a u 2019. u regionu CIE. Najveća ograničenja za ekonomski rast u ovom regionu predstavljaju: pooštravanje uslova na tržištima rada, pogotovo u Češkoj i Mađarskoj, kao i mogući tvrdi Brexit, što bi bilo štetno zbog novih trgovinskih prepreka koje bi mogle da negativno utiču kako na izvoz regiona CIE, tako i na investicije. Slovačka i Češka predstavljaju najranjivija tržišta regiona CIE u odnosu na nepovoljne okolnosti Brexita. Rusija i Turska mogle bi da slede drugačije trendove, kao što je to bio slučaj u 2018.


[

Share.

About Author

Comments are closed.