Budućnost ilustrovana SMS porukom

0

Piše: Robert Kamerer, konsultant i predavač Adizes SEE

Budućnost je uvek, radilo se o biznisu ili životu, a nadam se da je jedno od drugog kod što većeg broja nas odvojeno, zapravo postavljanje pitanja na koja ne postoji jedan odgovor. Koliko su se promenili kupci i koliko se promenio u skladu sa njima naš marketing? Pitanje ostavlja mene, verujem i mnoge od vas, sa pregršt mogućih odgovora. Ja sam ipak u jedno od njih više siguran u odnosu na druga…

Može se reći da se opredeljujem za ovaj scenario  težnja da se odnos ProdajemKupujem, gde jasno postoje dve strane, pretvara u odnos gde strane sarađuju sve bliže, gde se komunikacija odvija ne u smislu prodaje, već u smislu jasne pomoći da se donese odluka koja će pomoći drugoj strani da uštedikupi boljekupi višebolje zadovolji svoje potrebe… Zaista, marketing teorija već više od dvadeset godina poznaje ovu tranformaciju, ali praksa ne toliko  sve do danas…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.