Borba protiv šverca duvana i akcizni kalendari ključni za povećanje budžetskih prihoda

0

Na Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava zemalja regiona konstatovano da, zahvaljujući odlučnoj borbi protiv šverca duvana i dobroj praksi usvajanja akciznih kalendara, u zemljama regiona budžetski prihodi beleže konstantan i stabilan rast

U Srbiji, priliv sredstava od akciza i PDV-a na duvanske proizvode u 2023. godini iznosio je 165,6 milijardi dinara, što predstavlja povećanje od 40 odsto u odnosu na 2016, kada je priliv po ovom osnovu iznosio 118 milijarde dinara. Ovakvom rezultatu doprinela je i borba protiv šverca duvana, odnosno mere koje države i industrija preduzimaju kako bi se šteta po budžetske prihode smanjila na najmanju moguću meru.

„U Srbiji su postignuti fantastični rezultati, međutim crno tržište duvana i dalje predstavlja veliki izazov“, istakao je Goran Pekez, direktor korporativnih poslova i komunikacija u kompaniji Japan Tobacco International (JTI) za Zapadni Balkan, na Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava zemalja regiona, i dodao da je borba protiv nelegalnog tržišta duvana od izuzetnog značaja s obzirom da u regionu Zapadnog Balkana duvanska industrija čini i do 11 odsto ukupnih budžetskih prihoda, što je više nego u većini evropskih zemalja.

Procenjuje se da obim nelegalnog tržišta u Srbiji iznosi oko 16,3 odsto, od čega tri četvrtine čini lokalno uzgojen rezani duvan, a ostatak nelegalne cigarete koje su ili neobeležene ili obeležene markicama okolnih tržišta gde su niže akcize. Ono što trenutno komplikuje situaciju jeste povećan nelegalni promet cigareta sa teritorije Kosova i Metohije i Severne Makedonije, gde su akcize i PDV na duvanske proizvode niži.

Kada su u pitanju druge zemlje regiona, konkretno Crna Gora i Bosna i Hercegovina, i ovde je zabeležen porast budžetskih prihoda. Najviše efekta je imalo zatvaranje Luke Bar, čime je presečen ozbiljan kanal krijumčarenja duvana, s obzirom da su carine zapadnih zemalja Evrope procenjivale da je odavde stizalo oko 20 odsto nelegalnih cigareta u EU. Zahvaljujući ovoj odluci Vlade Crne Gore, nakon zatvaranja Luke Bar zabeležen je prosečni godišnji rast prihoda u budžetu Crne Gore za 30 odsto.

Pored toga što Vlada Crne Gore ima snažnu podršku duvanske industrije u borbi protiv šverca, i sa institucijama Bosne i Hercegovine se tesno sarađuje. JTI zajedno sa Upravom za indirektno oporezivanje i duvanskom industrijom u Bosni i Hercegovini organizuje četvrtu godinu zaredom kampanju „Stop švercu“ sa ciljem podizanja svesti o opasnostima nelegalne trgovine po državu, ali i po potrošače, budući da švercovani proizvodi ne prolaze kontrolu kvaliteta.

Zahvaljujući ovoj kampanji, ali i zatvaranju Luke Bar, priliv sredstava u budžet Bosne i Hercegovine je samo u 2023. godine povećan za 32 odsto.

Treba pomenuti i projekte koji se realizuju u Srbiji. Naime, tri najveće duvanske kompanije, koje u Srbiji imaju i fabrike za proizvodnju duvanskih proizvoda, aktivno rade u partnerstvu sa državnim organima (naročito sa tržišnom inspekcijom i policijom) na suzbijanju nedozvoljene trgovine i otkrivanju šverca. Takođe, duvanska industrija učestvuje u regionalnom projektu „Inovativni pristupi u suzbijanju nedozvoljene trgovine“ Američke privredne komore (AmCham), a ostvaruje se i saradnja sa NALED-om i FIC-om na različitim projektima.

Takođe, Japan Tobacco International (JTI) već više od deset godina organizuje obuke za predstavnike carina i ministarstava unutrašnjih poslova iz svih zemalja regiona. U Srbiji, pruža podršku unapređenju kapaciteta inspekcijskog nadzora, a borbi protiv ilegalne trgovine doprinosi i kroz donacije u vidu dronova i dresiranih pasa, ali i kroz projekat „Satelit“ koji je razvijen u saradnji sa policijom i Fitosanitarnom inspekcijom. „Satelit“ omogućava otkrivanje ilegalnih zasada duvana korišćenjem najmodernije tehnologije. Od 2017. do danas rezultati iz godine u godinu su bolji i ukazuju da su se nelegalni zasadi duvana smanjili za 99 odsto od početka rada projekta „Satelit“. Tokom poslednjih 7 godina, uništeno je ukupno 858 tona nelegalnih zasada duvana i sprečena je šteta po budžet Republike Srbije, u proseku, za 483 miliona evra na godišnjem nivou. Samo u prošloj godini uništeno je 52,4 tona nezakonito zasađenog duvana.

U regionu Zapadnog Balkana duvanska industrija ima 18 fabrika i indirektno i direktno zapošljava oko 45.000 ljudi. Samo kompanija JTI je u ovom regionu tokom 2023. budžetima doprinela sa ukupno 930 miliona evra.

Share.

About Author

Comments are closed.