Bezgotovinsko društvo moguće i u Srbiji

0

Uspostavljanje bezgotovinskog društva u Srbiji omogućilo bi građanima dostupnost plaćanja 24 časa, plaćanje iz fotelje i manji rizik od gubitka gotovine, bolji pregled troškova, dok bi za društvo to značilo bolju poresku kontrolu, zaključak je sa panel diskusije Bezgotovinsko društvo (Cashless Society), održane na Biznis forumu na Kopaoniku. 

„Plaćanje karticama, Apple payom, Google Walletom, Pay Pallom ima mnogobrojne prednosti; za trgovce tu su optimizacija procesa i smanjenje troškova na upravljanju gotovinom, dok za klijente to znači da sve veći broj usluga mogu da plate bezgotovinski ili iz fotelje”, rekao je Nenad Subotić, regionalni direktor prodaje u Asseco SEE. „Sinhronizovanim delovanjem države i privrede, koji bi promovisali prednosti bezgotovinskog društva i podstakli rast upotrebe elektronskog plaćanja, doprinelo bi se uspostavljanju bezgotovinskog društva, čime bi istovremeno bila smanjena i siva ekonomija i poboljšana naplata poreza“.

Na skupu je istaknuto da je broj transakcija i promet po platnim karticama izdatim u Srbiji u poslednjih pet godina porastao 76 %, dok se prosečan iznos POS transakcije od 2010. godine do danas smanjio sa 19,5 evra na 14,9 evra, što je još jedan pokazatelj da se plaćanje karticama koristi sve više i za manje transakcije. Odnos transakcija platnim karticama na ATM/POS u Srbiji danas je 60% – 40%, dok je 2010. godine bio 80% – 20% u korist ATM mreže. Zabeleženi porast broja klijenata za internet i mobilno bankrstvo u poslednje tri godine je preko 100%.

Generalni preduslovi koji su potrebni za napredak bezgotovinskog društva u Srbiji jesu veliki procenat građana koji koriste bankarske usluge, dobri makro-ekonomski uslovi u društvu, mali nivo sive ekonomije i postojanje tehnologija i infrastruktura na nivou banaka i trgovaca. Što se tiče infrastrukture u Srbiji, internet je prisutan, platni terminali za prihvat kartica postoje, ali u nedovoljnom broju, internet šopova gotovo da nema, a dostava se vrši lokalno, ali ne toliko i iz inostranstva. Glavne prepreke koje bi mogle da uspore razvoj bezgotovinskog društva bile bi loši makro-ekonomski pokazatelji i nedostatak infrastrukture u ruralnim krajevima.

 

Share.

About Author

Comments are closed.