Barometar poslovnih transakcija

0

Najnovije istraživanje „Central and Southeast Europe –M&A Barometar“ koje je sprovela revizorskokonsultantska kompanija Ernst & Young bavi se analizom poslovnih transakcija u jedanaest zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CSE) koje uključuju Srbiju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Grčku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju, Slovačku, Sloveniju i Tursku u prvoj polovini 2015. godine. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je većina ovih zemalja tokom navedenog perioda zabeležila rast aktivnosti spajanja i akvizicija u pogledu ukupnog broja transakcija koje su porasle za 2,9 % u odnosu na prvu polovinu 2014. godine.

Kao druga po veličini transakcija u regionu istakla se transakcija od 657,1 miliona američkih dolara u Srbiji, gde je Mid Europa Partners LLP kupio Danube Foods Group. Samim tim, u regionu Centralne i Jugoistočne Evrope Republika Srbija je imala najveći rast tržišta poslovnih transakcija – tržište poraslo sa 0,03 milijardi USD u prvoj polovini 2014. godine na 0,7 milijardi USD u prvoj polovini 2015. godine.

Analiza jedanaest zemalja CSE regiona prema broju obavljenih transakcija je pokazala da se na prva tri mesta nalaze Turska, Poljska i Republika Češka, dok je Srbija na ovoj lestvici tek na devetom mestu. Tačno polovina poslovnih transakcija u Republici Srbiji realizovana je između domaćih poslovnih subjekata, dok su 45 % činile ulazne poslovne transakcije, a svega 5 % izlazne. U prvoj polovini 2015. godine u Srbiji se kao najaktivnija grana industrije pokazala građevinska industrija…
Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.