AWS obuke u Trening centru kompanije Ingram Micro

0

Ingram Micro Trening centar Beograd pre izvesnog vremena uveo je još jednu novinu u svoju ponudu, a koja se odnosi na obuke vezane za Amazon Web Services – AWS. Podsećajući da je AWS vodeća cloud platforma u svetu, najsigurnije i najfleksibilnije cloud okruženje današnjice i jedna od najtraženijih i najvrednijih sertifikacija na tržištu, Trening centar organizuje treninge namenjene širokom krugu polaznika koji žele da unaprede svoje znanje u određenom domenu.

AWS Cloud Practitioner

Na ovom jednodnevnom kursu polaznici će naučiti da opišu osnovnu globalnu infrastrukturu AWS Clouda i njegovih šest prednosti, te da opišu i navedu primer osnovnih AWS servisa, uključujući računarstvo, mrežu, baze podataka i skladište. Takođe će naučiti da opišu AWS Well-Architected Framework, model deljene odgovornosti, osnovne bezbednosne usluge u okviru AWS Clouda i osnove AWS Cloud migracije. Umeće i da artikulišu finansijske prednosti AWS Clouda za upravljanje troškovima organizacije, definišu osnovne modele naplate, upravljanja nalogom i cenama i objasne kako koristiti alate za određivanje cena za donošenje isplativih izbora za AWS servise.

Kurs, čija cena je 350 evra, namenjen je polaznicima iz prodaje, prava, marketinga, poslovnim analitičarima, menadžerima projekata, studentima AWS Akademije i drugim IT profesionalcima.

Da bi ga uspešno pohađali, polaznici kursa treba da poseduju opšte znanje IT poslovanja i opšte IT tehničko znanje.

Architecting on AWS

Ovo je trodnevni kurs osmišljen tako da na njemu polaznici nauče da identifikuju osnovne prakse AWS arhitekture, identifikuju servise i funkcije za izgradnju otpornih, bezbednih i visokodostupnih IT rešenja u AWS Cloudu; da nauče proces dizajniranja optimalnih IT rešenja koristeći AWS Well-Architected Framework na osnovu scenarija iz stvarnog života, kao i da nauče da istražuju AWS servise za bezbednost naloga, umrežavanje, računarstvo, skladištenje, baze podataka, nadgledanje, automatizaciju, kontejnere, arhitekturu bez servera, edge servise i backup i oporavak, i još mnogo toga.

Kurs je namenjen arhitektima rešenja, inženjerima za projektovanje rešenja i programerima koji teže razumevanju AWS arhitekture.

Preduslovi za njegovo pohađanje su: završen  AWS Cloud Practitioner Essentials trening, poznavanje rada na distribuiranim sistemima, poznavanje opštih koncepata umrežavanja, familijarnost sa IP adresiranjem, radno poznavanje višeslojnih arhitektura i poznavanje koncepta računarstva u oblaku.

Cena kursa je 790 evra.

Developing Solutions on AWS

Oni koji se opredele za ovaj trodnevni kurs posvećen razvoju rešenja na AWS imaće priliku da, pored ostalog, nauče da naprave jednostavnu end-to-end cloud aplikaciju koristeći AWS Software Development Kits (AWS SDKs), Command Line Interface (AWS CLI) i IDEs. Naučiće da konfigurišu AWS Identity and Access Management (IAM) dozvole za podršku razvojnom okruženju i da koriste više obrazaca programiranja u svojim aplikacijama za pristup AWS servisima, kao i da koriste AWS SDKs za obavljanje CRUD (create, read, update, delete) operacija na Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) i Amazon DinamoDB resursima.

Cena ovog kursa, namenjenog programerima softvera, arhitektima rešenja i IT profesionalcima koji žele da unaprede svoje developerske veštine koristeći AWS Services, je 790 evra, a zahtevani preduslovi za njegovo pohađanje uključuju prethodnu Attended AWS Technical Essentials  classroom obuku ili posedovanje ekvivalentnog iskustva, radno poznavanje osnovnih AWS servisa, te iskustvo programiranja na bilo kom od jezika Pithon, NET ili Java.

Systems Operations on AWS

Pohađanjem ovog kursa polaznici dobijaju mogućnost da nauče da identifikuju AWS servise koji podržavaju različite faze operativne izvrsnosti, stub AWS Well-Architected Frameworka; da upravljaju pristupom AWS resursima koristeći AWS naloge i organizacije i AWS Identity and Access Management (IAM); da održavaju inventar in-use AWS resursa koristeći  AWS servise kao što su AWS Systems Manager, AWS CloudTrail i AWS Config. Naućiće  i da razviju strategiju raspoređivanja resursa koristeći metadata tagove, Amazon Machine Images (AMIs) i AWS Control Tower da bi primenili i održavali AWS cloud okruženje, i još mnogo toga.

Kurs je profilisan tako da zadovolji potrebe za usavršavanjem sistem administratora i operatera koji rade u AWS Cloudu, kao i IT radnika koji žele da unaprede svoje znanje o cloud operacijama.

Preduslovi za njegovo pogađanje su uspešno završen  AWS Technical Essentials classroom trening, background u razvoju softvera ili administraciji sistema, stručnost u održavanju operativnih sistema na komandnoj liniji, kao što je shell skriptovanje u Linux okruženjima ili cmd/PowerShell u Windowsu, kao i osnovno poznavanje mrežnih protokola (TCP/IP, HTTP).

Kurs traje 3 dana, a cena mu je 790 evra.

AWS Technical Essentials

Reč je o jednodnevnom kursu namenjenom pojedincima odgovornim za artikulisanje tehničkih benefita AWS servisa za korisnike, pojedincima zainteresovanim da nauče kako da počnu da koriste AWS, SisOps administratorima, arhitektima rešenja i programerima.

Kurs omogućava polaznicima da nauče terminologiju i koncepte u vezi sa AWS platformom, kako se kretati kroz AWS upravljačku konzolu (AWS Management Console) i ključne koncepte AWS bezbednosnih mera i AWS Identity and Access Managementa (IAM).

Preduslovi za njegovo pohađanje su radno znanje o distribuiranim sistemima, poznavanje opštih koncepata umrežavanja, radno poznavanje višeslojnih arhitektura i poznavanje koncepta računarstva u oblaku.

Cena kursa je 450 evra.

AWS Security Essentials

Polaznici ovog jednodnevnog kursa će naučiti da identifikuju bezbednosne prednosti i odgovornosti kada se koristi AWS Cloud, da opišu funkcije kontrole pristupa i upravljanja AWS-om, razumeju različite metode enkripcije podataka da bi zaštitili osetljive podatke, da opišu kako obezbediti mrežni pristup svojim AWS resursima i još mnogo toga.

Predviđenom profilu polaznika kursa odgovaraju IT profesionalci poslovnog nivoa zainteresovani za prakse cloud bezbednosti i stručnjaci za bezbednost sa minimalnim radnim znanjem o AWS-u.

Da bi uspešno pratili ovaj kurs oni treba da poseduju radno znanje o IT bezbednosnim praksama i konceptima infrastrukture i da budu familijarni sa konceptima cloud computinga.

Cena kursa je 750 evra.

DevOps Engineering on AWS

Trodnevni kurs DevOps Engineering on AWS koncipiran je tako da na njemu polaznici nauče da koriste najbolje DevOps prakse za razvoj, isporuku i održavanje aplikacija i servisa velikom brzinom na AWS-u, navedu prednosti, uloge i odgovornosti malih, autonomnih DevOps timova, dizajniraju i implementiraju infrastrukturu na AWS-u koja podržava DevOps razvojne projekte, te da koriste AWS Cloud9 za pisanje, pokretanje i otklanjanje grešaka u svom kodu.

Kurs je namenjen DevOps inženjerima, DevOps arhitektama, administratorima sistema i programerima, a da bi ga uspešno pratili oni treba da ispune određene preduslove kao što su prethodno pohađanje kursa Cloud Operations on AWS ili Developing on AWS, radno poznavanje jednog ili više programskih jezika visokog nivoa, kao što su C#, Java, PHP, Ruby, Python, znanje srednjeg nivoa o administriranju Linux ili Windows sistema na nivou komandne linije, dve ili više godina iskustva u pripremanju, radu i upravljanju AWS okruženjima.

Cena ovog kursa je 1.646 evra.

Running Containers on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

Ovaj sadržajan kurs koji traje tri dana i košta1.750 evra polaznicima pruža priliku da nauče da opišu glavne komponente Kubernetesa, uključujući ključne objekte i osnovne komponente Kubernetes API-ja, da opišu kako Amazon EKS upravlja Kubernetes kontrolnom površinom i delovima ravni podataka, da izgrade i održavaju Amazon EKS klaster, da postave aplikacije u Amazon EKS klaster, upravljaju aplikacijama koje rade u Amazon EKS klasterima na nivou preduzeća, da obezbede skladište za aplikacije koje rade na Amazon EKS, da obezbede Amazon EKS klaster, ali i mnogo toga drugog.

Kurs je namenjen cloud arhitektama, DevOps inženjerima i administratorima sistema.

Preduslovi za njegovo pohađanje su: završen Introduction to Containers, Amazon EKS Primer, AWS Cloud Practitioner Essentials ili posedovanje ekvivalentnog iskustva iz realnog sveta, bazično iskustvo administracije Linuxa i osnovno iskustvo mrežne administracije.

Cloud Operations on AWS

Reč je o trodnevnom kursu u učionici koji vodi instruktor. Polaznici će na njemu naučiti kako da automatizuju administrativne zadatke, obezbede usklađenost resursa, poboljšaju bezbednost i otpornost okruženja u oblaku i održavaju kontinuitet poslovnih aplikacija. Kao rešenje, pokriva monitoring i observabilnost, centralizovano upravljanje operacijama, reviziju usklađenosti konfiguracije i upravljanje oblakom.

Ovaj kurs se fokusira na stub operativne izvrsnosti i idealan je za cloud administratore, cloud operatere i stručnjake, i sve koji obavljaju svakodnevne operacije u AWS Cloud okruženju. Polaznici će raditi sa AWS instruktorom koji poseduje stručnost i duboko tehničko znanje koji će im pomoći da uče kroz miks prezentacija, diskusija sa kolegama i interaktivnih aktivnosti. Oni će primeniti ono što su naučili pomoću progresivnog niza praktičnih laboratorija. Svaki modul se završava odeljkom za rešavanje problema kako bi se utvrdili koncepti naučeni tokom kursa.

Polaznici ovog kursa tokom tri dana njegovog trajanja će naučiti da identifikuju AWS servise koji podržavaju različite faze Operational Excellence, stuba AWS Well-Architected Frameworka, da upravljaju pristupom AWS resursima koristeći AWS naloge, organizacije i AWS Identity and Access Management (IAM), da održavaju inventar AWS resursa koji su u upotrebi korišćenjem AWS servisa kao što su AWS Systems Manager, AWS CloudTrail i AWS Config. Takođe će naučiti da razviju strategiju raspoređivanja resursa koristeći tagove metapodataka, Amazon Machine Images (AMIs) i AWS Control Tower da bi primenili i održavali AWS cloud okruženje.

Kurs, za koji treba izdvojiti 1.520 evra, namenjen je sistem administratorima i operaterima koji rade u AWS Cloudu i IT radnicima koji žele da unaprede svoje znanje o cloud operacijama.

Preduslovi za pohađanje ovog kursa su uspešno završen AWS Technical Essentials classroom trening, background u razvoju softvera ili administraciji sistema, stručnost u održavanju operativnih sistema na komandnoj liniji, kao što je shell skriptovanje u Linux okruženjima ili cmd/PowerShell u Windowsu i osnovno poznavanje mrežnih protokola (TCP/IP, HTTP).

Kurs je dobar način da se dođe do AWS sertifikata. Naime, polaznici mogu potvrditi svoje nove veštine pomoću akreditiva priznatih u industriji, a Cloud Operations on AWS kurs im pomaže da se pripreme za sertifikacioni ispit AWS Certified SysOps Administrator – Associate.

Veeam i Check Point treninzi u junu

Na agendibeogradskog Trening centra kompanije ingram Micro za mesec jun nalaze se dva korisna treninga drugih vendora na koja svakako još jednom vredi skrenuti pažnju potencijalnih polaznika.

Veeam Backup & Replication v12: Configure, Manage and Recover (VMCE) je profesionalna obuka za inženjere fokusirana na kreiranje, implementaciju i optimizaciju Veeam rešenja.

Obuka se odvija pod vođstvom instruktora, u Veeam ovlašćenim centrima za obuku širom sveta. Program traje tri dana (u junu to je period 10-12. 6. 2024.) i pruža napredna znanja o Veeam softveru i tehnologijama sa kojima on interaktuje. Svaki modul se sastoji od predavanja i praktičnog dela, koji omogućavaju polazniku da se upozna sa tehnologijom i njenom konfiguracijom, a zatim da to znanje primeni u laboratoriji kroz situaciju iz stvarnog života.

Ovaj trodnevni tehnički kurs, fokusiran je na podučavanje IT profesionalaca veštinama konfigurisanja, upravljanja i podržavanja Veeam Backup & Replication v12 rešenja. Obimnim praktičnim laboratorijama obuka omogućava administratorima i inženjerima da efikasno zaštite i upravljaju podacima u tehničkom i poslovnom okruženju koje se stalno menja, donoseći opipljivu korist poslovanju u digitalnom svetu.

Kurs je zasnovan na Veeam Backup & Replication v12, delu Veeam Data Platforme. Pogodan je za sve koji su odgovorni za konfigurisanje, upravljanje ili podršku Veeam Backup & Replication v12 okruženja.

Polaznici treba da poseduju osnovno IT iskustvo u radu sa umrežavanjem, serverima, skladištem, oblakom, virtuelizacijom i operativnim sistemima. Da bi izvukli maksimum iz ovog kursa, oni bi trebalo da budu upoznati sa osnovnim konceptima Veeam Backup & Replication bilo kroz praktično iskustvo ili pohađanjem besplatne online obuke Veeam Backup & Replication Fundamentals.

Završetkom ovog kursa ispunjava se preduslov za polaganje ispita Veeam Certified Engineer (VMCE) v12.

Nakon završetka ovog kursa, polaznici bi trebalo da budu u stanju da  opišu Veeam bezbednosne koncepte; izvedu scenario, konfigurišu backup zadatak i zadatak izrade rezervne kopije; objasne NAS (network-attached storage) backupe i konfiguraciju; opišu Veeamove mogućnosti replikacije; odrede odgovarajući slučaj upotrebe za rezervne kopije, replike i/ili kontinuiranu zaštitu podataka; konfigurišu komponente infrastrukture rezervnih kopija, uključujući proxi i repository servere;   procene kada i kako primeniti podešavanja nepromenljivosti; daju scenario, oporave podatke iz rezervnih kopija.

Brojni segmenti sadržajnog programa ovog kursa omogućiće IT stručnjacima da nauče sve funkcije Veeam softvera, te da efikasnije identifikuju i rešavaju probleme, kao i  da budu prepoznati kao Veeam softverski stručnjaci na tržištu i time se izdvoje od konkurencije.

VMCE sertifikacija je odlična investicija za IT profesionalce koji žele da povećaju produktivnost, smanje operativne troškove, postignu lični rast i dobiju priznanje poslodavaca i klijenata.

Informaciju o ceni kursa možete saznati upućivanjem upita Trening centru Beograd.

Obukaza Check Point Certified Security Expert (CCSE) predviđena je za25-27. jun. Ovaj napredni trodnevni kurs uči polaznike da naprave, modifikuju, primene i rešavaju probleme R81.10 Check Point Security Systemsa na GaiA operativnom sistemu, dok ih praktične laboratorijske vežbe obučavaju kako da otklone greške u firewall procesima, optimizuju performanse VPN-a i nadograde Management Servers.

Konkretno, polaznici uče kako da naprave rezervnu kopiju svog R81.1 Security Gatewaya i Management Servera; kako da naprave, testiraju i rešavaju probleme klasterizovanog Security Gatewaya; kako da nadograđuju Management Server i rešavaju probleme u vezi njega; konfigurišu i održavaju rešenja za akceleraciju bezbednosti, kao i kako da upravljaju, testiraju i optimizuju korporativne VPN tunele.

Preduslovi za pohađanje ovog kursa su završen kurs administracije bezbednosti (Security Administration Course) ili CCS sertifikat (R80 ili noviji), veštine potrebne za Windows Server, UNIX i umrežavanje i iskustvo sa TCP/IP, kao i upravljanje sertifikatima i administriranje sistemima.

Višestruki benefiti koje polaznici ostvaruju ovom obukom, pored ostalog, odnose se i na osposobljavanje za izgradnju, testiranje i rešavanje brojnih scenarija primene, mogućnost primene saveta insajdera za rešavanje problema sa Check Point Security sistemima, praktikovanje naprednih tehnika nadogradnje, migriranje na clustering security rešenje, kreiranje događaja za izveštavanje o usklađenosti, te upravljanje internim i eksternim pristupom korporativnim resursima. 

Dodatne informacije

Ovi i mnogi drugi treninzi vas čekaju u Trening centru kompanije ingram Micro. Više informacija o njima možete dobiti putem e-maila trening-serbia@ingrammicro.com ili telefona + 381 64 822 7568.

Share.

About Author

Comments are closed.