Analitika u oblaku

0

Poslednjih godina izdvajaju se dva trenda koja imaju ogroman uticaj na to kako moderne kompanije poboljšavaju svoju konkurentnost. Ta dva trenda su računarstvo u oblaku i poslovna analitika. Ovaj tekst će se skoncentrisati na cloud i prednosti koje ovakav vid pristupa analizi podataka ima u odnosu na tradicionalne on premise tehnologije.

Za početak, cloud nudi elastičniji model. Bili smo svedoci, a i danas svedočimo o pogrešnim procenama kada su u pitanju računarski resursi neophodni da kompanije skaliraju svoj biznis. Dešava se ili da potcenimo naše potrebe, pa angažovani resursi nisu u stanju da opsluže potrebe poslovanja (underscale), ili da  angažujemo previše resursa (overscale). U prvom slučaju gubimo jer dok čekamo nove resurse gubimo kupce, a u drugom slučaju gubimo jer plaćamo resurse koje ne angažujemo. Ovo se ne dešava u cloudu – angažovani resursi će potpuno odgovarati potrebama biznisa. Na klik miša ili, još bolje, upotrebom CloudFront , Terrafront i sličnih Infrastructure as a Code tehnologija uspevamo da angažujemo ili oslobodimo resurse u skladu sa potrebama poslovanja.

I ne samo to…

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.