Akcizni kalendari donose predvidljive i stabilne prihode u budžetima

0

Zahvaljujući stabilnom i predvidljivom rastu prihoda od akciza, budžeti zemalja regiona se konstantno uvećavaju. Dobar primer je Srbija koja od 2012. redovno usvaja petogodišnje akcizne kalendare i koja od 2012. do 2022. beleži porast u budžetu od čak 57%, tačnije 43,6 milijardi dinara, jedan je od podataka iznetih na Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava zemalja regiona održanom 30. maja 2023. u Bečićima.

U većini zemalja u regionu Zapadnog Balkana postoji praksa usvajanja akciznih kalendara i to je, u kombinaciji sa odlučnom borbom protiv šverca duvana i duvanskih proizvoda, zapravo razlog stabilnih, ali i povećanih budžetskih prihoda u budžet.

„Zahvaljujući dobroj odluci Vlade Crne Gore o zatvaranju Luke Bar, prihodi u budžetu Crne Gore porasli su za 16 miliona evra, dok su u Bosni i Hercegovini porasli za čak 56 miliona evra. Ovo je bio pametan potez koji je imao višestruku korist za ceo region, ali i tržišta Evropske unije s obzirom da je procena da se iz Luke Bar snabdevalo oko 20% ilegalnog tržišta u EU“, istakao je Goran Pekez, direktor korporativnih poslova i komunikacija u kompaniji Japan Tobacco International (JTI) za Zapadni Balkan na Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava zemalja regiona, i zaključio da su zatvaranje Luke Bar, kao i kampanja „Stop švercu“ u Bosni i Hercegovini najbolji primeri borbe protiv ilegalne trgovine duvana i duvanskih proizvoda.

JTI zajedno sa Upravom za indirektno oporezivanje i duvanskom industrijom u Bosni i Hercegovini organizuje treću godinu zaredom kampanju „Stop švercu“ sa ciljem podizanja svesti o opasnostima nelegalne trgovine po državu, ali i po potrošače budući da švercovani proizvodi ne prolaze kontrolu kvaliteta. Vrednost zaplenjene robe u prethodne tri godine iznosi oko 5,2 miliona evra, od čega je oko 10% duvana i duvanskih proizvoda.

Takođe, JTI već više od deset godina organizuje obuke za predstavnike carina i ministarstava unutrašnjih poslova iz svih zemalja regiona. U Srbiji, JTI pruža podršku unapređenju kapaciteta inspekcijskog nadzora, a borbi protiv ilegalne trgovine doprinosi i kroz donacije u vidu dronova i dresiranih pasa, ali i kroz projekat „Satelit“. Cilj projekta „Satelit“ je satelitsko snimanje i identifikovanje parcela na kojima se nelegalno gaji duvan, a zatim i njegovo uništavanje kako bi se sprečilo da završi na tržištu. Samo u toku 2022. uništeni su nezakoniti zasadi duvana ukupne površine oko 7 hektara, sa kojih bi bilo proizvedeno oko 14 tona osušenog duvana ili 18,7 miliona komada cigareta. Uništenjem ovih nelegalnih zasada duvana sprečena je šteta po republički budžet u iznosu od 1,75 miliona evra – ako bi se od te količine duvana napravile i prodale cigarete na crnom tržištu. Istovremeno, nezakoniti zasadi duvana smanjeni su za 91,6% u odnosu na 2021. Tokom poslednjih 7 godina, uništeno je ukupno oko 800 tona duvana i sprečena je šteta po budžet Republike Srbije, u proseku, za 390 miliona evra na godišnjem nivou.

U regionu Zapadnog Balkana duvanska industrija čini i do 10% ukupnih budžetskih prihoda, ima otvorenih 18 fabrika i indirektno i direktno zapošljava oko 45.000 ljudi. Samo kompanija JTI je u ovom regionu tokom 2022. budžetima ovih zemalja doprinela sa 850 miliona evra.

Share.

About Author

Comments are closed.