Air Serbia najavila nacionalni program strateške saradnje sa obrazovnim institucijama

0

Er Srbija, nacionalna avio-kompanija Republike Srbije, je najavila nacionalni program strateške saradnje sa brojnim obrazovnim institucijama sa ciljem da se znanja i veštine učenika i studenata usklade sa zahtevima tržišta rada u Srbiji kroz seriju zajedničkih aktivnosti. Ovaj program takođe ima za cilj da omogući Er Srbiji i drugim kompanijama da među učesnicima programa potrebnih obrazovnih profila identifikuju i odaberu one koji su ozbiljni kandidati za trenutna ili buduća radna mesta.

Ovaj program je najavljen i predstavljen 7. maja 2015. na svečanosti održanoj na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na kojoj je potpisan Memorandum o saradnji sa ovom institucijom visokog obrazovanja.

Saradnja će postepeno biti uspostavljena i sa brojnim drugim obrazovnim institucijama različitih nivoa, koje dodeljuju zvanja u određenim oblastima, u koje spadaju: ekonomija, menadžment, ugostiteljstvo i turizam, mašinstvo i elektrotehnika, saobraćaj i pilotiranje. Cilj ove saradnje je sprovođenje posebnih aktivnosti koje će imati obrazovni, praktični i razvojni karakter.

Svaki segment programa će biti jasno definisan i obuhvata aktivnosti kao što su: profesionalna praksa, predavanja i radionice koje će držati menadžeri Er Srbije, periodične organizovane posete kompaniji, rad na stvarnom projektu, pisanje naučnih i diplomskih radova uz mentorstvo zaposlenog u kompaniji.

Tokom ovog programa, učesnici će moći da steknu znanja kroz seriju praktičnih predavanja koja će držati menadžeri avio-kompanije Er Srbija i koji će svoje

iskustvo podeliti sa učesnicima programa kroz analize tržišnog okruženja, studije slučaja i rešavanje konkretnih poslovnih problema. Rad na realnom projektu je još jedan način da se učesnici programa susretnu sa stvarnim zadacima i problemima iz prakse i da učestvuju u njihovoj realizaciji i rešavanju, dok će kroz program pisanja naučnih radova moći da sagledaju sve aspekte teme istraživanja kojom se bave i da znanje stečeno na taj način iskoriste u svom daljem stručnom usavršavanju.

Jedna od najznačajnijih aktivnosti za učesnike programa će biti mogućnost da unaprede svoja znanja i veštine kroz obavljanje profesionalne prakse u Er Srbiji, tokom koje će imati priliku da sarađuju sa iskusnim menadžerima. Program profesionalne prakse podrazumeva mogućnost sticanja praktičnih znanja u različitim sektorima kompanije, u zavisnosti od obrazovnog profila učesnika, dok će zaposleni u kompaniji moći da zajedno sa učesnicima programa rade na stvarnim projektima uz primenu kombinacije naučnog i praktičnog pristupa.

Share.

About Author

Comments are closed.