Schneider Electric na listi najodrživijih svetskih korporacija

0

Kompanija Schneider Electric je zauzela deveto mesto na globalnoj listi 100 najodrživijih korporacija na svetu (“Global 100”). Lista je objavljena 21. januara, a kreirana je od strane kompanije Corporate Knights koja ima sedište u Torontu i bavi se investicionim savetovanjem. Korporacije koje su se našle na Global 100 listi su najodrživije u svojim industrijskim sektorima, a izabrane su sa početnog spiska koji je sadržao 4. 609 kompanija sa tržišnom kapitalizacijom većom od 2 milijarde dolara. Izbor korporacija koje će se naći na Global 100 listi je vršen na osnovu 12 kvantitativnih indikatora održivosti, uključujući iznos prihoda koji kompanije generišu po jedinici utrošene energije, kao i količinu izgubljenog vremena, objašnjava se u saopštenju izdatom ovim povodom.

“Ovo je veliko priznanje našoj kontinuiranoj posvećenosti održivosti. Schneider Electric na dnevnoj bazi želi da dokaže da su ekonomski, ekološki i socijalni interesi konvergentni. Merilo performansi je neophodno da bi imali značajan uticaj i pokrenuli trajnu promenu. Zato je Schneider Electric postavio specifične ciljeve i meri svoje rezultate svakog kvartala, koristeći Planet & Society barometar”, izjavio je Jean-Pascal Tricoire, predsednik upravnog odbora i direktor kompanije Schneider Electric.

Kompanija Schneider Electric razvija Planet & Society barometar već 10 godina kako bi merila svoje performanse održivosti. Planet & Society barometar je tabela održivosti od 2005. godine, sa definisanim ciljevima za period od tri godine i kvartalnim rezultatima za svoje ključne indikatore performansi. Sa svakim programom kompanije, Grupa određuje novi Planet & Society barometar. Barometar ocenjuje opšti napredak ocenama od 1 do 10. Konačni rezultat Planet & Society barometra za program kompanije u periodu od 2012 – 2014 će biti objavljen 19. februara 2015. godine. Ipak, barometar je već premašio ocenu 8 koja je bila zacrtana za trogodišnji period, i dobio ocenu 9.20 (od maksimalnih 10) u trećem kvartalu 2014. godine. Naredna verzija Planet & Society barometra će biti prestavljena spoljnim akterima 19. februara 2015. godine.

Više informacija o Planet & Society barometru ćete pronaći na www.schneider-electric.com/barometer , a kompletnu Global 100 listu možete pogledati na www.corporateknights.com/reports/global-100.

Share.

About Author

Comments are closed.