EBRD i UniCredit Banka pružaju podršku ženskom preduzetništvu kroz obuke i razmenu iskustva iz različitih oblasti

0

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i UniCredit Banka Srbija organizovale su u Beogradu prvi u nizu seminara koji čine sastavni deo programa Žene u biznisu, usmerenog ka osnaživanju malih i srednjih preduzeća kojima upravljaju žene.

Seminar pod nazivom „Moj biznis u brojevima: Kako efikasno upravljati finansijama”, okupio je više od četrdeset žena iz Beograda i okoline. Predsednica Izvršnog odbora UniCredit Banke Srbija, Čila Ihas i direktor kancelarije EBRD-a za Srbiju Daniel Berg, zajedno sa renomiranim predavačima i finansijskim stručnjacima, pružili su uvid učesnicama seminara u to kako da unaprede upravljanje svojim finansijama. Gošće su pored toga imale priliku i da se upoznaju sa primerima najbolje prakse kada su u pitanju upravljanje obrtnim sredstvima, novčanim tokovima, prilivima, prihodima i troškovima. Na ovom događaju preduzetnice su čule savete na koji način mogu da mere finansijski učinak svoje kompanije i u skladu s tim donose finansijske odluke. Pored toga, predstavljen im je i  dijagnostički alat Business Lens koji im može pomoći da uoče snage i slabosti svog poslovanje i, što je najvažnije, mogućnosti za dalji razvoj.

Na kraju zvaničnog dela seminara, preduzetnice su imale priliku da prošire svoju mrežu poslovnih kontakata, upoznaju druge žene koje se bave biznisom u Srbiji i da na taj način razmene znanje i iskustvo.

O programu Žene u biznisu

U okviru ovog programa EBRD obezbeđuje kreditnu liniju od 5 miliona evra za kreditiranje malih i srednjih preduzeća kojima upravljaju žene. Sredstva se odobravaju za obrtni kapital i investicije sa godišnjom kamatnom stopom koja se kreće od 2,8% i u maksimalnom iznosu do 500.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Kredit za obrtni kapital se odobrava na maksimalni period otplate do 36 meseci, dok se investicioni kredit odobrava na period od 60 meseci sa grejs periodom od 12 meseci. Klijentkinje takođe imaju mogućnost u okviru ovog programa da iskoriste savetodavnu podršku: pristup savetodavnim uslugama koje pružaju lokalni konsultanti im je dostupan po principu učešća u delu troškova te usluge, zatim učešće na interaktivnim radionicama, kao i deljenja iskustava sa drugim preduzetnicama na redovnim seminarima. Pored toga, kako bi ohrabrila preduzetnice da investiraju u svoje poslovne ideje, UniCredit Banka neće naplaćivati trošak održavanja računa tokom perioda otplate kredita, dok će i Viza Biznis karticu moći da koriste bez naplate članarine.

U okviru programa za Zapadni Balkan namenjenog pružanju podrške Ženama u biznisu, EBRD je obezbedila 24,5 miliona evra partnerskim finansijskim institucijama za kreditiranje žena preduzetnica u 5 zemalja. Izgradnja ekonomskog okruženja koje je inkluzivno i samim tim otpornije, jedan je od glavnih strateških prioriteta EBRD-a. Banka je svoju prvu strategiju za rodnu ravnopravnosti usvojila 2013. godine.

Share.

About Author

Comments are closed.