0

Timski rad: Moda ili potreba?

Piše: dr Zvezdan Horvat, Partner Adizes SEE Čitajući literaturu iz menadžmenta, slušajući predavanja, čovek ne može da ne zapazi čestu…