0

HR::Going Digital

Da li je digitalizacija potreba, moda, neminovnost ili opasnost, i kako iskoristiti digitalizaciju a ne ugroziti ono što je svakoj…