Vladimir Vučković direktor akademskih programa Mokrogorske škole menadžmenta

0

Skupština osnivača MŠM je 28. oktobra 2016. donela odluku da imenuje svog člana profesora Vladimira Vučkovića za direktora akademskih programa MŠM.

Profesor Vučković je rođen 1975. godine, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2004). Član je Fiskalnog saveta Republike Srbije. Bio je redovan profesor na fakultetu Džon Nezbit do 2016. godine i urednik makroekonomskog biltena Makroekonomske analize i trendovi.

U svojoj karijeri je objavio više od 70 radova u referentnim i stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu iz oblasti makroekonomije, finansija, fiskalne ekonomije, međunarodne ekonomije, Evropske unije. Koautor je dva udžbenika: Međunarodna ekonomija i Finansijski menadžment. Član je predsedništva Saveza ekonomista i član Naučnog društva ekonomista. Profesionalno se usavršavao u SAD. Član je društva MŠM od 2013. godine.

Profesor Vučković je oženjen Sanjom, doktorkom ekonomskih nauka, sa kojom ima tri sina.

Profesor Vučković će svojim iskustvom doprineti unapređenju kvaliteta programa MŠM, a naročito u oblasti razvoja formalnog poslovnog obrazovanja, u saradnji sa domaćim i inostranim obrazovnim institucijama.

 

Share.

About Author

Comments are closed.