Nove funkcionalnosti na Beogradskoj berzi

0

Uvedene nove vrsta naloga i koncept statičke zone fluktuacije.

Beogradska berza je 12. decembra 2016. u svoju platformu za trgovanje hartijama od vrednosti instalirala dva značajna kvalitativna unapređenja kojima se srpsko tržište kapitala harmonizuje sa standardima trgovanja i praksom razvijenih svetskih tržišta.

Prvu od novina predstavlja uvođenje u trgovanje naloga sa posebnim uslovima izvršenja. U pitanju su nalozi kojima se klijentima omogućava da nalozi koje ispostavljaju na Berzu imaju delimično vidljivu količinu („iceberg“), kao i opciju da budu realizovani odmah u celosti ili poništeni („fill or kill“), ili da budu realizovani u obimu koji je moguće realizovati samo u trenutku unošenja naloga, nakon čega se nalog povlači sa tržišta („immediate or cancel“). Uvođenjem u upotrebu naloga sa posebnim uslovima izvršenja  investitorima se omogućava da imaju veću slobodu prilikom formulisanja svoje strategije i nastupa na tržištu, kao i da sam proces trgovanja više usklade sa sopstvenim preferencijama i aktivnostima.

Istovremeno, u proces trgovanja na Beogradskoj berzi od sredine decembra biće po prvi put uvedeno i novo konceptualno rešenje  kojim se efikasnije regulišu značajne unutar-dnevne cenovne oscilacije u trgovanju akcijama – tzv. statička zona fluktuacije. U pitanju je model trgovanja kojim se omogućava aktiviranje vanrednih procedura u toku trajanja trgovačkog dana, kako bi se, u slučaju većih pomeranja cena za pojedinačnu hartiju, omogućilo efikasnije prilagođavanje tržišta novonastalim okolnostima. Očekuje se da će, i na ovaj način, srpsko tržište kapitala unaprediti efikasnost, a sa tim i atraktivnost za investitore i druge učesnike.

Više informacija o novim vrstama naloga na Berzi i o pravilima funkcionisanja statičke zone fluktuacije raspoloživo je na internet prezentaciji Beogradske berze: www.belex.rs.

Share.

About Author

Comments are closed.