Beogradska otvorena škola – najbolja organizacija za obrazovanje mladih lidera

0

Beogradska otvorena škola je dobila prestižnu nagradu „The Sample Of Leadership Excellence“ za 2016. godinu od strane Srpske asocijacije menadžera (SAM), mreže rukovodilaca najuticajnijih kompanija u Srbiji. U kategoriji za promociju i liderstvo među mladima, Beogradska otvorena škola je nagrađena za svoj jednogodišnji multidisciplinarni obrazovni program „Studije budućnosti“.

Jedan od gorućih problema jeste veliki jaz između obrazovanja i potreba privrede. I pored izuzetno visoke stope nezaposlenosti mladih, preduzetnici se susreću sa problemom da nađu kandidate koji poseduju odgovarajuća praktična znanja ali i ključne veštine. U procesu reforme obrazovnog sistema i traženja odgovarajućeg modela dualnog obrazovanja, ključnu ulogu u pripremi mladih za tržište rada imaju programi neformalnog obrazovanja.

Beogradska otvorena škola, nastala kao organizacija alternativnog obrazovanja, već 24 godine uspešno radi na  stvaranju elite znanja i pokretačke snage našeg društva. Kao priznanje i potvrdu za kontinuirane uspehe u radu sa mladima, Beogradskoj otvorenoj školi je uručena SAMPLE nagrada „The Sample Of Leadership Excellence“ za doprinos i  promociju liderstva među mladima i ostvarenje pozitivnog uticaja na okruženje i razvoj mladih. U ime Beogradske otvorene škole nagradu je primila Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole, koja se tom prilikom zahvalila članovima Srpske asocijacije menadžera što su prepoznali značaj programa „Studije budućnosti“.

Share.

About Author

Comments are closed.