Beogradska berza i operativno postala deo SEE Link platforme

0

Nakon što je ranije ove godine aplicirala za uključenje u SEE Link, Beogradska berza (BELEX) je 5. decembra 2016. postala aktivni član SEE Link mreže, čime je trgovanje putem ove platforme postalo moguće i na domaćem tržištu kapitala. Beogradska berza je prva koja se aktivno priključila SEE Linku, nakon tri berze osnivača.

“Operativno priključenje SEE Link platformi je značajan dan za budući razvoj i pozicioniranje i Beogradske berze i našeg regiona. Na ovaj način Beogradska berza želi da nacionalno i regionalno tržište kapitala učini komplementarnim segmentom za finansiranje razvoja privatnog sektora, sa jedne strane, te atraktivnim područjem na investicionoj mapi, šireći investitorima broj dostupnih investicionih alternativa, sa druge strane. Ovim ostajemo u potpunosti posvećeni stvaranju snažnijih, a u našem regionu još uvek nedostajućih, veza realnog sektora i tržišta kapitala”, izjavio je ovim povodom Siniša Krneta, direktor Beogradske berze.

SEE Link projekat pokrenule su berze iz Bugarske, Hrvatske i Makedonije, sa ciljem da se kreira regionalna infrastruktura za trgovanje hartijama od vrednosti listiranim na ove tri berze. Formalizaciju saradnje predstavljalo je pokretanje akcionarskog društva SEE Link u maju 2014. godine, sa sedištem u Skoplju. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je podržala inicijalnu fazu SEE Link projekta grantom od 540.000 EUR, kako bi bio omogućen elektronski sistem rutiranja naloga, u julu 2014. Finansiranje projekta obezbedili su donatori EBRD-a, putem EBRD Akcionarskog specijalnog fonda. Istovremeno, berze učesnice doprinele su projektu sa po 80.000 EUR.

SEE Link sistem za rutiranje naloga je postao potpuno funkcionalan krajem marta ove godine. Dva SEE Link indeksa – SEE LinX i SEE LinX EWI pokrenuti su početkom aprila, a u njihove korpe uključeno je deset najtrgovanijih kompanija iz regiona koje su listirane na tržištima tri berze osnivača. Sa prijemom novih tržišta, planirana je revizija indeksa u narednom periodu, kako bi ovi pokazatelji dali reprezentativniji prikaz tržišta.

Pored Beogradske berze još četiri berze se pripremaju za uključenje u SEE Link: Atinska, Banjalučka, Ljubljanska i Montenegro berza, a interes za pridruživanje iskazalo je još nekoliko berzi u regionu.

Nakon priključenja Beogradske berze, SEE Link sistem za rutiranje naloga sada podržava trgovanje na četiri tržišta, ukupne tržišne kapitalizacije od 33 miliardi USD, i skoro 500 akcija kojima se može trgovati. Ukupno 27 investicionih društava (brokerskih kuća) je licencirano da trguje putem SEE Linka. Uz njih, trenutno je sedam članova Beogradske berze u procesu pribavljanja licenci za trgovanje na SEE Link platformi. Sistem ima za cilj da poveća likvidnost i unapred pristup tržištima investitorima i lokalnim brokerima.

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.