Monthly Archives: March, 2016

100
0

U ime Redakcije: Vesna Kovačević, glavna i odgovorna urednica Upra­vlja­nje lju­di­ma, fi­nan­si­ja­ma, ma­te­ri­jal­nim do­bri­ma… tek…

100
0

Piše: Irena Bulat, direktorka Adizes SEE Krešendo diskutovanja, prezentovanja, pisanja, doktoriranja na temu liderstva (vođenja,…

1 2 3