Razgovori o turizmu

0

Rubrika „Razgovori o turizmu“ ima za cilj da podigne svest o generalnom značaju turizma, a pre svega o značaju turizma u Srbiji.

U okviru nje ćete moći da pronađete intervjue sa značajnim akterima turističke industrije u našoj zemlji, komentare domaćih i stranih turista koji posećuju istu, postojeće primere dobrih turističkih praksi koji mogu poslužiti kao inspiracija, uzor i poželjan model poslovanja, kao i stručne analize turističkih pojava i aktuelnih promena u ovoj brzorastućoj oblasti. Takođe ćete moći da se informišete i o značajnim turističkim dešavanjima u Srbiji i regionu, kao i da pratite aktuelne vesti iz ovog sektora.

Kako turizam kao kompleksna i sveobuhvatna oblast delovanja ne može imati širu perspektivu bez primene koncepta održivog razvoja, tako će poseban akcenat biti stavljen baš na ovaj segment.

Share.

About Author

Comments are closed.