Potpisan OIS-AIR Manifest

0

Predstavnici šest država, partnera na projektu Uspostavljanje Otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije (OIS-AIR), potpisali su 1. marta u Zagrebu Manifest o nameri za formiranje otvorene transnacionalne mreže za podsticanje saradnje u domenu inovacija i podsticanja ekonomskog rasta i konkurentnosti u Jadransko-jonskom regionu.

Osnovni cilj OIS-AIR mreže je uspostavljanje i razvoj konkurentnog i atraktivnog transregionalnog inovacionog sistema koji će povezati relevantne partnere i omogućiti transnacionalne tokove znanja, inovacija i tehnologija. Ovako definisan sistem podržavaće transregionalnu saradnju istraživačkog sektora i malih i srednjih preduzeća, nudeći namenske sheme finansiranja za podršku zajedničkim inovativnim projektima.

OIS-AIR Manifest na Inovacionom međuregionalnom forumu u Zagrebu potpisali su: Naučni park AREA Trst, Tehnološki park Ljubljana, Privredna komora Hrvatske, Naučno-tehnološki park Beograd, Centar za razvoj i tehnologiju Hellas iz Grčke, Univerzitet Basilicata iz Italije i Ministarstvo finansija Albanije.

Dokument predstavlja pripremnu deklaraciju za OIS-AIR Okvirni sporazum o saradnji, koji će formalizovati uspostavljanje ove Mreže, a čiji potpisnici će biti i pridruženi partneri na projektu. Mreža će, osim toga, biti otvorena i za druge partnere, aktere aktivne u oblasti istraživanja i inovacija, kao što su agencije za inovacije, tehnološki parkovi, javne i privatne istraživačke institucije, univerziteti, organizacije za podršku poslovanju, inkubatori, akceleratori i slično. Na Forumu u Zagrebu predstavljena je i pilotna makroregionalna Strategija pametne specijalizacije (S3), koja bi trebalo da pruži uvid u transnacionalne lance vrednosti i konkuretne privredne sektore u Jadransko-jonskoj regiji.

Share.

About Author

Comments are closed.